Visa allt om Nibbler Sales Aktiebolag
Visa allt om Nibbler Sales Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 24 883 30 513 22 915 20 490 16 750 12 253 12 626 18 699 18 616 18 623
Övrig omsättning - - 375 - - - 100 50 5 119
Rörelseresultat (EBIT) 2 956 3 442 2 799 2 977 1 889 940 1 434 3 480 3 152 553
Resultat efter finansnetto 2 968 3 531 2 867 3 133 2 063 1 216 1 480 3 614 3 303 610
Årets resultat 1 952 2 608 2 146 1 751 1 436 737 984 1 930 1 670 343
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 018 1 945 3 049 3 102 2 986 3 040 1 379 1 508 1 777 499
Omsättningstillgångar 16 755 17 060 13 851 13 155 8 407 7 528 8 268 8 678 9 725 7 838
Tillgångar 18 774 19 006 16 900 16 257 11 393 10 568 9 647 10 186 11 502 8 337
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 980 5 079 2 471 7 325 5 874 5 038 4 601 3 917 2 187 517
Obeskattade reserver 4 790 4 337 4 186 4 084 3 346 3 256 2 998 2 891 1 998 1 330
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 37 97 199 105 0
Långfristiga skulder 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 003 9 591 10 244 4 848 2 173 2 238 1 951 3 179 7 212 6 490
Skulder och eget kapital 18 774 19 006 16 900 16 257 11 393 10 568 9 647 10 186 11 502 8 337
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 362 361 365 384 317
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 314 1 995 1 759 1 874 1 458 656 752 691 652 515
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 842 769 683 680 556 388 426 440 564 321
Utdelning till aktieägare 1 950 1 050 0 7 000 300 600 300 300 200 0
Omsättning 24 883 30 513 23 290 20 490 16 750 12 253 12 726 18 749 18 621 18 742
Nyckeltal
Antal anställda 6 5 5 5 5 4 4 4 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 147 6 103 4 583 4 098 3 350 3 063 3 157 4 675 4 654 6 208
Personalkostnader per anställd (tkr) 532 549 488 511 403 352 385 374 400 384
Rörelseresultat, EBITDA 3 034 3 490 2 852 3 030 1 992 1 032 1 620 3 661 3 372 708
Nettoomsättningförändring -18,45% 33,16% 11,84% 22,33% 36,70% -2,95% -32,48% 0,45% -0,04% -%
Du Pont-modellen 16,22% 18,60% 17,01% 19,31% 18,16% 11,58% 15,49% 35,55% 28,77% 7,38%
Vinstmarginal 12,24% 11,59% 12,54% 15,32% 12,35% 9,99% 11,83% 19,36% 17,78% 3,30%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 21,21% 27,51% 22,51% 19,78% 24,43% 26,93% 27,63% 11,55%
Rörelsekapital/omsättning 59,29% 24,48% 15,74% 40,54% 37,22% 43,17% 50,03% 29,41% 13,50% 7,24%
Soliditet 51,75% 44,52% 33,94% 63,57% 73,20% 70,38% 70,60% 58,89% 31,52% 17,69%
Kassalikviditet 533,05% 124,39% 51,59% 140,28% 185,46% 197,01% 269,35% 186,79% 86,26% 54,59%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...