Visa allt om VCI Media AB
Visa allt om VCI Media AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 * 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning - 0 0 114 40 354 34 2 165 0 0
Övrig omsättning - - - 50 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) - -19 -33 63 -26 27 20 0 0 0
Resultat efter finansnetto - -19 -33 63 -26 27 20 0 0 0
Årets resultat - -19 -33 63 -26 27 20 0 0 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 * 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar - 0 0 4 9 13 18 100 100 100
Omsättningstillgångar - 150 171 237 157 3 765 3 537 2 166 0 0
Tillgångar - 150 171 241 166 3 779 3 554 2 265 100 100
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital - 127 146 178 116 3 579 3 551 96 96 96
Obeskattade reserver - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder - 23 25 63 50 200 3 2 169 4 4
Skulder och eget kapital - 150 171 241 166 3 779 3 554 2 265 100 100
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 - 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - - 0 0 0 - 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning - 0 0 164 40 354 34 2 165 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 0 0 - 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA - -19 -29 67 -26 31 24 0 0 0
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% 185,00% -88,70% 941,18% -98,43% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% 26,14% -15,66% 0,71% 0,56% 0,00% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% 55,26% -65,00% 7,63% 58,82% 0,00% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 152,63% 267,50% 1 007,06% 10 394,12% -0,14% -% -%
Soliditet -% 84,67% 85,38% 73,86% 69,88% 94,71% 99,92% 4,24% 96,00% 96,00%
Kassalikviditet -% 652,17% 684,00% 376,19% 314,00% 1 882,50% 117 900,00% 99,86% 0,00% 0,00%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2015-12: Flera brister
mer information

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...