Visa allt om Vabränna Fastighets AB
Visa allt om Vabränna Fastighets AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 030 3 041 3 021 2 978 2 911 2 871 2 813 2 759 2 765 2 679
Övrig omsättning - - - 8 851 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 657 991 1 098 9 853 1 482 1 274 1 130 1 127 793 1 141
Resultat efter finansnetto 295 621 647 9 413 1 083 1 128 797 668 390 667
Årets resultat 1 086 1 286 431 9 245 798 831 588 481 280 480
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 21 385 20 617 20 025 20 292 11 708 11 975 12 243 12 777 13 311 13 846
Omsättningstillgångar 9 161 8 969 3 164 8 726 8 073 7 045 5 880 4 744 3 929 3 405
Tillgångar 30 547 29 586 23 189 29 018 19 781 19 020 18 123 17 521 17 240 17 251
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 830 8 386 7 316 13 529 4 284 3 487 2 655 2 067 2 018 1 738
Obeskattade reserver 0 168 168 74 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 785 280 235 176 141 70 0 0 0 0
Långfristiga skulder 20 397 20 397 14 947 14 947 14 947 14 947 14 947 14 947 14 947 14 947
Kortfristiga skulder 535 354 523 292 409 516 521 507 275 566
Skulder och eget kapital 30 547 29 586 23 189 29 018 19 781 19 020 18 123 17 521 17 240 17 251
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - 0 0 -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - 0 0 -
Sociala kostnader - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 543 643 216 6 644 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 030 3 041 3 021 11 829 2 911 2 871 2 813 2 759 2 765 2 679
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 1 015 1 333 1 365 10 120 1 749 1 541 1 664 1 661 1 329 1 708
Nettoomsättningförändring -0,36% 0,66% 1,44% 2,30% 1,39% 2,06% 1,96% -0,22% 3,21% -%
Du Pont-modellen 2,38% 3,73% 4,80% 34,23% 7,93% 7,05% 6,67% 7,38% 5,24% 6,89%
Vinstmarginal 24,03% 36,34% 36,88% 333,51% 53,90% 46,67% 42,94% 46,86% 32,69% 44,34%
Bruttovinstmarginal 100,00% 38,41% 41,81% 38,28% 55,65% 47,89% 41,73% 42,44% 29,04% 42,96%
Rörelsekapital/omsättning 284,69% 283,29% 87,42% 283,21% 263,28% 227,41% 190,51% 153,57% 132,15% 105,97%
Soliditet 28,91% 28,79% 32,11% 46,81% 21,66% 18,33% 14,65% 11,80% 11,71% 10,07%
Kassalikviditet 1 712,34% 2 533,62% 604,97% 2 988,36% 1 973,84% 1 365,31% 1 128,60% 935,70% 1 428,73% 601,59%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...