Visa allt om Janssons Tobak i Norrtälje Aktiebolag
Visa allt om Janssons Tobak i Norrtälje Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 * 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 2 378 2 445 2 721 - 2 748 2 469 2 511 2 356 2 303 1 453
Övrig omsättning 2 - - - 3 - - - 12 675
Rörelseresultat (EBIT) -37 -84 -63 - -25 -88 91 -90 -177 -72
Resultat efter finansnetto -38 -86 -65 - -25 -88 91 -89 -177 -72
Årets resultat -38 -86 -65 - -25 -88 91 -89 -177 -72
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 * 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 22 37 - 55 88 121 154 188 87
Omsättningstillgångar 426 399 459 - 412 468 477 394 418 520
Tillgångar 433 421 495 - 468 556 599 548 606 607
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -109 -71 14 - 54 78 192 101 101 102
Obeskattade reserver 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 542 492 481 - 414 478 406 447 505 505
Skulder och eget kapital 433 421 495 - 468 556 599 548 606 607
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 - - 530 480 454 548 554 442
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 496 505 550 - 0 16 19 20 13 15
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 158 162 174 - 171 158 150 184 174 129
Utdelning till aktieägare 0 0 0 - 0 0 26 0 0 0
Omsättning 2 380 2 445 2 721 - 2 751 2 469 2 511 2 356 2 315 2 128
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 - 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 189 1 223 1 361 - 1 374 1 235 1 256 1 178 1 152 727
Personalkostnader per anställd (tkr) 330 338 363 - 351 327 312 377 372 297
Rörelseresultat, EBITDA -22 -69 -48 - 8 -55 124 -56 -158 -58
Nettoomsättningförändring -2,74% -10,14% -% -% 11,30% -1,67% 6,58% 2,30% 58,50% -%
Du Pont-modellen -8,55% -19,95% -12,73% -% -5,13% -15,83% 15,19% -16,24% -29,21% -11,70%
Vinstmarginal -1,56% -3,44% -2,32% -% -0,87% -3,56% 3,62% -3,78% -7,69% -4,89%
Bruttovinstmarginal 38,94% 37,59% 35,32% -% 38,68% 38,92% 41,90% 41,47% 41,16% 13,70%
Rörelsekapital/omsättning -4,88% -3,80% -0,81% -% -0,07% -0,41% 2,83% -2,25% -3,78% 1,03%
Soliditet -25,17% -16,86% 2,83% -% 11,54% 14,03% 32,05% 18,43% 16,67% 16,80%
Kassalikviditet 42,44% 43,09% 51,77% -% 51,93% 57,95% 76,85% 54,14% 56,04% 70,50%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2013-04: Årsredovisning oläslig på film.
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...