Visa allt om Majs Medicin i Bengtsfors Aktiebolag
Visa allt om Majs Medicin i Bengtsfors Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 545 1 123 1 116 1 091 1 057 1 060 998 971
Övrig omsättning - 3 672 31 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -189 -99 723 213 243 166 220 239 253 280
Resultat efter finansnetto -188 -93 734 226 262 171 222 250 267 296
Årets resultat -41 12 428 135 181 114 191 203 176 173
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 405 94 143 193 246 134 186 229 277 321
Omsättningstillgångar 709 1 215 1 584 1 202 1 103 1 173 1 069 993 860 720
Tillgångar 1 113 1 309 1 727 1 394 1 349 1 307 1 255 1 222 1 137 1 041
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 018 1 215 1 359 1 081 1 089 1 036 1 049 978 867 781
Obeskattade reserver 96 243 356 171 129 117 103 140 181 164
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 -152 9 142 131 154 103 104 89 96
Skulder och eget kapital 1 113 1 309 1 727 1 394 1 349 1 307 1 255 1 222 1 137 1 041
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 371 361 360 333 293 269 269
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 216 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - 0 - - - 0
Sociala kostnader 6 21 111 197 295 294 252 265 226 218
Utdelning till aktieägare 160 156 156 150 143 128 127 120 92 89
Omsättning 0 3 1 217 1 154 1 116 1 091 1 057 1 060 998 971
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 545 1 123 1 116 1 091 1 057 1 060 998 971
Personalkostnader per anställd (tkr) 6 - 300 668 655 670 599 559 505 501
Rörelseresultat, EBITDA -135 -50 773 266 257 218 271 295 308 303
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -51,47% 0,63% 2,29% 3,22% -0,28% 6,21% 2,78% -%
Du Pont-modellen -% -% 42,56% 16,28% 19,42% 13,01% 17,77% 20,46% 23,57% 28,53%
Vinstmarginal -% -% 134,86% 20,21% 23,48% 15,58% 21,10% 23,58% 26,85% 30,59%
Bruttovinstmarginal -% -% 99,45% 100,00% 99,19% 99,08% 98,30% 97,74% 98,70% 99,18%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 288,99% 94,39% 87,10% 93,40% 91,39% 83,87% 77,25% 64,26%
Soliditet 98,19% 107,30% 94,77% 86,59% 87,77% 85,86% 89,63% 88,28% 87,72% 86,37%
Kassalikviditet -% -% 17 600,00% 846,48% 841,98% 761,69% 1 037,86% 954,81% 966,29% 750,00%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...