Visa allt om Ola Österling Grafisk Form & Fotografi Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 536 504 537 562 621 606 739 634 793 667
Övrig omsättning - - - - - 6 5 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 58 69 16 34 52 63 109 -17 184 156
Resultat efter finansnetto 58 70 18 51 39 68 127 -43 185 156
Årets resultat 50 40 30 32 23 50 75 -32 98 111
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 175 171 190 219 269 217 300 247 341 300
Omsättningstillgångar 463 438 417 447 398 434 413 550 533 500
Tillgångar 638 609 607 666 667 651 713 797 874 800
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 305 285 275 275 293 398 348 523 555 536
Obeskattade reserver 63 70 53 75 65 65 65 36 47 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 270 254 279 315 308 189 300 238 272 264
Skulder och eget kapital 638 609 607 666 667 651 713 797 874 800
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 250 223 230 175
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 173 133 191 156 195 215 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 89 78 94 84 81 94 116 113 113 96
Utdelning till aktieägare 30 30 30 30 50 127 0 250 0 80
Omsättning 536 504 537 562 621 612 744 634 793 667
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 536 504 537 562 621 606 739 634 793 667
Personalkostnader per anställd (tkr) 288 227 305 269 303 356 408 392 365 299
Rörelseresultat, EBITDA 77 88 46 85 83 93 179 51 261 214
Nettoomsättningförändring 6,35% -6,15% -4,45% -9,50% 2,48% -18,00% 16,56% -20,05% 18,89% -%
Du Pont-modellen 9,09% 11,49% 2,97% 7,66% 7,95% 10,45% 17,81% -1,76% 21,28% 19,50%
Vinstmarginal 10,82% 13,89% 3,35% 9,07% 8,53% 11,22% 17,19% -2,21% 23,46% 23,39%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 36,01% 36,51% 25,70% 23,49% 14,49% 40,43% 15,29% 49,21% 32,91% 35,38%
Soliditet 55,51% 55,76% 52,12% 49,59% 51,11% 68,50% 55,53% 68,87% 67,37% 67,00%
Kassalikviditet 171,48% 172,44% 149,46% 141,90% 129,22% 229,63% 137,67% 231,09% 195,96% 189,39%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...