Visa allt om Umeåpyssel AB
Visa allt om Umeåpyssel AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 7 490 5 087 4 680 4 219 3 129 2 763 2 809 2 641 3 384 3 059
Övrig omsättning 28 26 78 59 - 8 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 644 260 349 52 114 65 117 97 183 90
Resultat efter finansnetto 623 251 327 24 99 54 103 62 151 65
Årets resultat 356 215 187 15 34 0 28 47 107 34
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 372 362 357 354 275 165 21 34 46 12
Omsättningstillgångar 2 812 1 598 1 024 855 974 577 613 653 1 011 990
Tillgångar 3 184 1 959 1 381 1 209 1 249 742 634 687 1 057 1 002
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 871 714 500 313 298 263 263 236 421 314
Obeskattade reserver 319 160 186 102 102 98 93 67 74 74
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 599 51 170 259 320 60 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 395 1 034 526 535 530 321 278 385 561 613
Skulder och eget kapital 3 184 1 959 1 381 1 209 1 249 742 634 687 1 057 1 002
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 180 137 144 192 197
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 16
Löner till övriga anställda 1 232 945 825 719 456 292 366 284 340 392
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 452 320 284 220 142 123 112 166 215 216
Utdelning till aktieägare 160 200 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 7 518 5 113 4 758 4 278 3 129 2 771 2 809 2 641 3 384 3 059
Nyckeltal
Antal anställda 5 4 3 3 3 3 3 2 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 498 1 272 1 560 1 406 1 043 921 936 1 321 1 128 1 020
Personalkostnader per anställd (tkr) 341 319 372 322 211 198 206 302 259 284
Rörelseresultat, EBITDA 680 267 356 59 125 75 129 111 197 94
Nettoomsättningförändring 47,24% 8,70% 10,93% 34,84% 13,25% -1,64% 6,36% -21,96% 10,62% -%
Du Pont-modellen 20,23% 13,37% 25,34% 4,30% 9,13% 8,76% 18,45% 14,12% 17,31% 8,98%
Vinstmarginal 8,60% 5,15% 7,48% 1,23% 3,64% 2,35% 4,17% 3,67% 5,41% 2,94%
Bruttovinstmarginal 48,00% 48,48% 46,90% 44,23% 41,42% 41,69% 42,47% 47,07% 46,28% 50,11%
Rörelsekapital/omsättning 18,92% 11,09% 10,64% 7,58% 14,19% 9,27% 11,93% 10,15% 13,30% 12,32%
Soliditet 35,17% 42,82% 46,71% 32,11% 29,88% 45,18% 52,29% 41,37% 44,87% 36,65%
Kassalikviditet 156,63% 112,19% 121,48% 80,19% 115,28% 74,45% 62,95% 56,88% 100,18% 82,22%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...