Visa allt om Eva Nilsson Revision Aktiebolag
Visa allt om Eva Nilsson Revision Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 890 818 874 823 923 890 754 633 701 655
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 12 2 22 3 66 23 7 -3 11 -2
Resultat efter finansnetto 13 3 26 10 69 24 8 8 14 -2
Årets resultat 7 0 18 5 47 15 2 2 4 -6
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 100 100 0 0 0 0 0 0 0 3
Omsättningstillgångar 703 659 719 659 651 618 585 587 631 605
Tillgångar 803 759 719 659 651 618 585 587 631 607
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 154 146 166 168 208 161 146 144 150 145
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 315 298 216 173 105 122 144 230 254 300
Kortfristiga skulder 334 315 336 317 339 335 295 213 227 162
Skulder och eget kapital 803 759 719 659 651 618 585 587 631 607
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 400 340 300 300 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 494 463 500 460 470 70 58 30 45 28
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 214 201 202 186 187 189 172 140 160 132
Utdelning till aktieägare 0 0 20 20 45 0 0 0 8 0
Omsättning 890 818 874 823 923 890 754 633 701 655
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 - 0 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 445 409 437 412 462 445 - - 351 328
Personalkostnader per anställd (tkr) 382 350 379 351 355 361 - - 290 257
Rörelseresultat, EBITDA 12 2 22 3 66 23 7 -3 14 1
Nettoomsättningförändring 8,80% -6,41% 6,20% -10,83% 3,71% 18,04% 19,12% -9,70% 7,02% -%
Du Pont-modellen 1,62% 0,53% 3,76% 1,52% 10,60% 4,05% 1,37% 1,36% 2,22% -0,33%
Vinstmarginal 1,46% 0,49% 3,09% 1,22% 7,48% 2,81% 1,06% 1,26% 2,00% -0,31%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 41,46% 42,05% 43,82% 41,56% 33,80% 31,80% 38,46% 59,08% 57,63% 67,63%
Soliditet 19,18% 19,24% 23,09% 25,49% 31,95% 26,05% 24,96% 24,53% 23,77% 23,89%
Kassalikviditet 210,48% 209,21% 213,99% 207,89% 192,04% 184,48% 198,31% 275,59% 277,97% 373,46%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...