Visa allt om Ljugarns Handels Aktiebolag
Visa allt om Ljugarns Handels Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 7 231 7 425 6 641 3 443 3 461 3 207 2 764 2 754 3 326 3 149
Övrig omsättning 440 464 410 601 420 469 464 454 370 376
Rörelseresultat (EBIT) 251 36 78 79 108 219 112 27 31 145
Resultat efter finansnetto 220 -12 -7 46 74 192 82 -21 -12 109
Årets resultat 73 -12 34 34 53 102 63 -21 -2 69
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 127 1 172 1 216 755 774 794 829 862 834 848
Omsättningstillgångar 1 138 935 980 1 031 1 133 982 820 800 901 923
Tillgångar 2 265 2 107 2 196 1 786 1 907 1 776 1 649 1 661 1 735 1 771
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 940 867 879 845 811 758 656 592 614 615
Obeskattade reserver 130 0 0 50 50 50 0 0 0 12
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 659 755 830 440 521 552 583 624 665 706
Kortfristiga skulder 536 485 487 451 526 416 411 445 458 438
Skulder och eget kapital 2 265 2 107 2 196 1 786 1 907 1 776 1 649 1 661 1 735 1 771
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 - 257 254 258 259 240
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 1 057 1 102 1 091 1 041 957 478 407 321 306 259
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 410 422 394 358 334 276 245 219 207 158
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 7 671 7 889 7 051 4 044 3 881 3 676 3 228 3 208 3 696 3 525
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 808 1 856 1 660 861 865 1 069 921 918 1 109 1 050
Personalkostnader per anställd (tkr) 368 382 371 350 324 339 304 259 261 219
Rörelseresultat, EBITDA 295 80 110 99 128 239 135 49 57 168
Nettoomsättningförändring -2,61% 11,81% 92,88% -0,52% 7,92% 16,03% 0,36% -17,20% 5,62% -%
Du Pont-modellen 11,08% 1,71% 3,55% 4,42% 5,66% 12,33% 6,79% 1,69% 1,84% 8,19%
Vinstmarginal 3,47% 0,48% 1,17% 2,29% 3,12% 6,83% 4,05% 1,02% 0,96% 4,60%
Bruttovinstmarginal 24,41% 20,88% 22,75% 37,06% 38,77% 34,83% 30,28% 21,90% 21,20% 21,21%
Rörelsekapital/omsättning 8,33% 6,06% 7,42% 16,85% 17,54% 17,65% 14,80% 12,89% 13,32% 15,40%
Soliditet 45,98% 41,15% 40,03% 49,38% 44,46% 44,76% 39,78% 35,64% 35,39% 35,21%
Kassalikviditet 66,79% 51,96% 57,08% 83,15% 82,70% 78,85% 42,09% 35,28% 46,07% 62,56%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...