Visa allt om F. Maskin Teknik AB
Visa allt om F. Maskin Teknik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 326 329 308 67 45 365 487 261 919 504
Övrig omsättning - - - - 4 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 56 -12 67 0 7 -5 5 -4 130 -94
Resultat efter finansnetto 53 -15 66 0 6 -5 5 -5 129 -95
Årets resultat 44 -15 52 0 6 -5 5 -5 119 -95
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 187 249 92 102 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 165 119 141 58 275 408 371 365 446 236
Tillgångar 352 366 233 160 275 408 371 365 446 236
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 201 157 172 120 240 234 240 234 273 154
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 13 63 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 139 147 61 40 34 174 132 131 173 82
Skulder och eget kapital 352 366 233 160 275 408 371 365 446 236
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 188 260 100 372 352
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 59 82 32 114 95
Utdelning till aktieägare 80 0 0 0 120 0 0 1 34 0
Omsättning 326 329 308 67 49 365 487 261 919 504
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 - 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 23 183 244 131 460 252
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 130 173 73 266 241
Rörelseresultat, EBITDA 103 9 106 20 7 -5 5 -4 130 -93
Nettoomsättningförändring -0,91% 6,82% 359,70% 48,89% -87,67% -25,05% 86,59% -71,60% 82,34% -%
Du Pont-modellen 15,91% -3,28% 28,76% 0,00% 2,55% -1,23% 1,35% -1,10% 29,15% -39,83%
Vinstmarginal 17,18% -3,65% 21,75% 0,00% 15,56% -1,37% 1,03% -1,53% 14,15% -18,65%
Bruttovinstmarginal 53,68% 32,52% 51,30% 43,28% 46,67% 96,44% 93,02% 94,64% 93,69% 96,83%
Rörelsekapital/omsättning 7,98% -8,51% 25,97% 26,87% 535,56% 64,11% 49,08% 89,66% 29,71% 30,56%
Soliditet 57,10% 42,90% 73,82% 75,00% 87,27% 57,35% 64,69% 64,11% 61,21% 65,25%
Kassalikviditet 118,71% 80,95% 231,15% 145,00% 808,82% 234,48% 281,06% 278,63% 257,80% 287,80%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...