Visa allt om Sten Westerlunds Bygg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 267 198 454 564 487 1 107 823 981 820 916
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -37 -28 -26 15 71 136 113 -40 1 2
Resultat efter finansnetto -37 -28 -25 24 75 138 113 -31 3 3
Årets resultat -37 -28 7 17 55 76 89 -31 2 1
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 245 256 300 432 427 546 388 238 165 176
Omsättningstillgångar 144 168 165 225 134 142 216 69 274 101
Tillgångar 389 424 465 657 560 688 604 307 439 277
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 295 332 360 353 337 282 224 135 166 183
Obeskattade reserver 0 0 0 35 34 34 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 93 92 104 269 189 372 380 171 273 94
Skulder och eget kapital 389 424 465 657 560 688 604 307 439 277
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 165 160 70 165 50 180 160 220
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 20 0 0 51 0 57 76 7 7 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - 0
Sociala kostnader 2 0 17 32 36 105 75 89 67 78
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
Omsättning 267 198 454 564 487 1 107 823 981 820 916
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 267 198 454 282 487 1 107 823 981 820 916
Personalkostnader per anställd (tkr) 28 37 194 108 105 331 206 283 236 307
Rörelseresultat, EBITDA -37 -28 -26 15 71 138 115 -34 5 10
Nettoomsättningförändring 34,85% -56,39% -19,50% 15,81% -56,01% 34,51% -16,11% 19,63% -10,48% -%
Du Pont-modellen -9,51% -6,60% -4,95% 3,81% 13,93% 20,35% 18,87% -9,12% 1,37% 1,81%
Vinstmarginal -13,86% -14,14% -5,07% 4,43% 16,02% 12,65% 13,85% -2,85% 0,73% 0,55%
Bruttovinstmarginal 20,97% 36,87% 57,71% 57,62% 53,18% 50,14% 55,77% 38,63% 41,95% 44,00%
Rörelsekapital/omsättning 19,10% 38,38% 13,44% -7,80% -11,29% -20,78% -19,93% -10,40% 0,12% 0,76%
Soliditet 75,84% 78,30% 77,42% 57,66% 64,65% 44,63% 37,09% 43,97% 37,81% 66,06%
Kassalikviditet 154,84% 182,61% 158,65% 83,64% 70,90% 38,17% 56,84% 40,35% 100,37% 107,45%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...