Visa allt om Jan E Johansson Maskiner AB
Visa allt om Jan E Johansson Maskiner AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 2 068 2 344 2 117 2 340 3 191 3 962 3 604 3 223 3 215 3 211
Övrig omsättning - 1 240 80 - - - 593 - -
Rörelseresultat (EBIT) -47 66 3 -463 -408 -133 -1 337 -32 75
Resultat efter finansnetto -52 56 -17 -493 -455 -187 -56 254 -68 50
Årets resultat -52 56 -17 -481 -5 1 0 569 44 73
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 109 351 806 1 282 1 964 2 667 2 925 3 739 3 234 2 558
Omsättningstillgångar 1 281 1 171 1 025 989 1 293 1 743 1 826 1 573 1 102 983
Tillgångar 1 390 1 522 1 831 2 271 3 257 4 409 4 752 5 312 4 337 3 541
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 885 937 881 897 1 378 1 383 1 406 1 556 1 078 1 094
Obeskattade reserver 0 0 0 0 12 462 652 710 1 025 1 153
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 110 335 664 1 157 1 512 2 001 1 353 543
Kortfristiga skulder 504 585 840 1 038 1 203 1 408 1 181 1 044 881 751
Skulder och eget kapital 1 390 1 522 1 831 2 271 3 257 4 409 4 752 5 312 4 337 3 541
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 330 360 318 288 288 277
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 720 746 681 828 872 866 738 561 534 526
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 308 293 298 415 552 535 461 407 446 384
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 25 150 90 60
Omsättning 2 068 2 345 2 357 2 420 3 191 3 962 3 604 3 816 3 215 3 211
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 3 4 4 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 034 1 172 1 059 780 798 991 1 201 1 074 1 072 1 070
Personalkostnader per anställd (tkr) 521 526 491 422 444 446 516 431 429 407
Rörelseresultat, EBITDA 195 509 479 219 295 586 813 1 200 685 608
Nettoomsättningförändring -11,77% 10,72% -9,53% -26,67% -19,46% 9,93% 11,82% 0,25% 0,12% -%
Du Pont-modellen -3,38% 4,53% 0,55% -20,04% -11,94% -2,70% 0,04% 6,76% -0,42% 2,54%
Vinstmarginal -2,27% 2,94% 0,47% -19,44% -12,19% -3,00% 0,06% 11,14% -0,56% 2,80%
Bruttovinstmarginal 65,23% 71,84% 65,66% 65,43% 69,35% 62,97% 69,42% 63,73% 66,35% 63,50%
Rörelsekapital/omsättning 37,57% 25,00% 8,74% -2,09% 2,82% 8,46% 17,90% 16,41% 6,87% 7,23%
Soliditet 63,67% 61,56% 48,12% 39,50% 42,58% 39,09% 39,70% 38,92% 41,87% 54,34%
Kassalikviditet 254,17% 200,17% 122,02% 95,28% 107,48% 123,79% 154,61% 150,67% 125,09% 130,89%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...