Visa allt om Roplan Development Center Aktiebolag
Visa allt om Roplan Development Center Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 7 888 8 566 8 876 9 532 9 241 9 734 10 069 10 043 0 10 666
Övrig omsättning - - - - - - - 248 - -
Rörelseresultat (EBIT) 470 709 33 56 16 232 12 542 -297 -207
Resultat efter finansnetto 470 709 33 56 14 232 12 544 -290 -207
Årets resultat 278 436 16 27 7 118 16 430 -290 -68
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 7 29 89 173 259
Omsättningstillgångar 2 471 2 837 2 272 2 847 2 140 3 531 4 295 3 997 781 2 056
Tillgångar 2 471 2 837 2 272 2 847 2 140 3 538 4 324 4 086 954 2 315
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 453 775 339 324 297 289 171 655 225 515
Obeskattade reserver 404 293 148 138 122 122 59 72 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 614 1 769 1 785 2 386 1 721 3 126 4 094 3 358 729 1 800
Skulder och eget kapital 2 471 2 837 2 272 2 847 2 140 3 538 4 324 4 086 954 2 315
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - 0
Löner till övriga anställda 3 584 3 649 3 601 3 297 3 157 3 232 3 447 3 811 73 3 691
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - 0
Sociala kostnader 1 348 1 345 1 693 1 588 1 480 1 412 1 356 1 550 36 1 611
Utdelning till aktieägare 0 600 0 0 0 0 0 500 0 0
Omsättning 7 888 8 566 8 876 9 532 9 241 9 734 10 069 10 291 0 10 666
Nyckeltal
Antal anställda 7 8 8 8 7 7 9 10 0 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 127 1 071 1 110 1 192 1 320 1 391 1 119 1 004 - 1 067
Personalkostnader per anställd (tkr) 705 624 662 611 662 663 534 536 - 530
Rörelseresultat, EBITDA 470 709 33 56 23 254 83 626 -211 -121
Nettoomsättningförändring -7,92% -3,49% -6,88% 3,15% -5,06% -3,33% 0,26% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen 19,02% 24,99% 1,45% 1,97% 0,75% 6,56% 0,28% 13,31% -% -8,90%
Vinstmarginal 5,96% 8,28% 0,37% 0,59% 0,17% 2,38% 0,12% 5,42% -% -1,93%
Bruttovinstmarginal 82,62% 80,19% 23,50% 32,91% 34,48% 34,98% 37,61% 32,74% -% 6,38%
Rörelsekapital/omsättning 10,86% 12,47% 5,49% 4,84% 4,53% 4,16% 2,00% 6,36% -% 2,40%
Soliditet 31,09% 35,37% 20,00% 14,95% 18,08% 10,71% 4,96% 17,30% 23,58% 22,25%
Kassalikviditet 153,10% 160,37% 127,28% 119,32% 124,35% 112,96% 104,91% 119,03% 107,13% 114,22%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...