Visa allt om TPB Presenten AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 905 4 240 3 677 3 571 3 587 3 515 3 338 3 132 3 100 2 839
Övrig omsättning 189 187 100 11 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -281 57 -23 -167 113 185 145 235 40 82
Resultat efter finansnetto -328 1 -73 -198 120 160 122 215 -5 20
Årets resultat -328 1 38 -198 46 88 68 174 -5 20
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 100 100 100 100 100 103 6 9 13 4
Omsättningstillgångar 1 319 2 056 2 174 2 215 2 226 2 543 2 541 2 068 1 689 1 902
Tillgångar 1 419 2 156 2 274 2 315 2 326 2 646 2 547 2 077 1 702 1 906
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 88 416 465 427 626 580 510 442 268 273
Obeskattade reserver 0 0 0 111 111 90 50 20 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 865 498 447 322 317 515 417 417 0 0
Kortfristiga skulder 466 1 242 1 362 1 455 1 273 1 461 1 569 1 197 1 434 1 632
Skulder och eget kapital 1 419 2 156 2 274 2 315 2 326 2 646 2 547 2 077 1 702 1 906
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 698 - 0 400 412 293 152 155
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 484 741 0 836 648 232 182 249 335 294
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 222 274 286 300 227 207 204 198 281 228
Utdelning till aktieägare 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 094 4 427 3 777 3 582 3 587 3 515 3 338 3 132 3 100 2 839
Nyckeltal
Antal anställda 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 453 1 413 1 226 1 190 1 196 1 172 835 783 1 033 946
Personalkostnader per anställd (tkr) 353 339 324 347 290 284 202 187 242 215
Rörelseresultat, EBITDA -281 57 -23 -167 116 188 148 239 46 84
Nettoomsättningförändring -31,49% 15,31% 2,97% -0,45% 2,05% 5,30% 6,58% 1,03% 9,19% -%
Du Pont-modellen -19,80% 2,64% -1,01% -7,21% 6,02% 6,99% 5,69% 11,31% 2,35% 4,30%
Vinstmarginal -9,67% 1,34% -0,63% -4,68% 3,90% 5,26% 4,34% 7,50% 1,29% 2,89%
Bruttovinstmarginal 36,08% 46,77% 47,59% 48,14% 46,70% 46,57% 48,38% 47,09% 39,61% 40,79%
Rörelsekapital/omsättning 29,36% 19,20% 22,08% 21,28% 26,57% 30,78% 29,12% 27,81% 8,23% 9,51%
Soliditet 6,20% 19,29% 20,45% 21,98% 30,43% 24,43% 21,47% 21,97% 15,75% 14,32%
Kassalikviditet 46,14% 24,07% 19,09% 19,73% 34,49% 55,78% 53,79% 51,55% 11,51% 18,50%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...