Visa allt om Idé Reklambyrå i Linköping AB
Visa allt om Idé Reklambyrå i Linköping AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 1 886 914 2 371 2 967 2 451 2 057 2 105 2 368 3 403 1 484
Övrig omsättning 110 186 - 17 53 19 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 529 -14 161 -356 -104 187 -270 26 104 37
Resultat efter finansnetto 458 -41 126 -380 -122 175 -276 22 104 37
Årets resultat 405 -41 116 -370 -122 175 -278 21 73 37
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 435 80 84 5 7 10 14 10 15 21
Omsättningstillgångar 843 597 460 392 440 557 410 606 609 821
Tillgångar 1 279 677 544 397 448 567 425 615 624 841
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 108 -297 -256 -372 -1 120 -55 223 202 129
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 512 275 244 278 268 151 287 0 0 0
Kortfristiga skulder 659 698 556 491 182 295 191 392 422 712
Skulder och eget kapital 1 279 677 544 397 448 567 425 615 624 841
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - - - 48 12 561 234 244 161
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 654 328 649 503 247 75 85 38 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 155 82 213 204 138 75 298 119 96 68
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 996 1 100 2 371 2 984 2 504 2 076 2 105 2 368 3 403 1 484
Nyckeltal
Antal anställda 3 2 2 3 4 3 2 3 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 629 457 1 186 989 613 686 1 053 789 3 403 1 484
Personalkostnader per anställd (tkr) 269 210 488 240 132 61 500 130 - 247
Rörelseresultat, EBITDA 639 -10 165 -354 -101 191 -265 31 109 41
Nettoomsättningförändring 106,35% -61,45% -20,09% 21,05% 19,15% -2,28% -11,11% -30,41% 129,31% -%
Du Pont-modellen 37,92% -2,07% 29,60% -89,67% -23,21% 33,16% -61,88% 4,23% 16,67% 4,52%
Vinstmarginal 25,72% -1,53% 6,79% -12,00% -4,24% 9,14% -12,49% 1,10% 3,06% 2,56%
Bruttovinstmarginal 88,18% 71,33% 66,34% 30,43% 29,17% 26,40% 47,93% 28,12% 12,49% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 9,76% -11,05% -4,05% -3,34% 10,53% 12,74% 10,40% 9,04% 5,50% 7,35%
Soliditet 8,44% -43,87% -47,06% -93,70% -0,22% 21,16% -12,94% 36,26% 32,37% 15,34%
Kassalikviditet 56,60% 68,77% 66,19% 48,27% 105,49% 125,08% 176,96% 140,82% 133,18% 115,31%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...