Visa allt om Delta Energy Systems (Sweden) AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 45 304 46 244 37 164 33 357 27 843 26 996 32 446 49 539 78 012 66 809
Övrig omsättning 1 021 206 417 248 554 706 - 623 - 15
Rörelseresultat (EBIT) 1 399 1 058 1 923 3 745 2 898 1 001 1 535 876 -6 773 1 252
Resultat efter finansnetto 1 399 1 071 1 969 3 823 2 941 1 035 1 619 1 219 -6 400 1 378
Årets resultat 1 288 806 1 452 2 697 1 632 509 841 616 -274 2 199
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 51 63 48 49 43 53 69 81 143 123
Omsättningstillgångar 26 696 29 024 30 645 25 788 23 831 18 194 18 144 23 674 31 264 32 168
Tillgångar 26 747 29 087 30 693 25 837 23 874 18 247 18 213 23 755 31 407 32 291
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 025 8 738 11 430 9 978 8 881 7 249 6 740 5 899 5 283 5 557
Obeskattade reserver 2 951 3 245 3 222 3 153 3 030 2 372 2 078 1 643 1 315 7 437
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 136 2 029 9 189 328
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 13 771 17 105 16 041 12 706 11 963 8 626 9 259 14 184 15 620 18 969
Skulder och eget kapital 26 747 29 087 30 693 25 837 23 874 18 247 18 213 23 755 31 407 32 291
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 1 522 1 370 1 438 1 747 1 803 1 487 1 298 1 764 1 480 1 403
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 849 3 634 3 518 3 201 3 443 3 428 3 832 6 387 10 246 10 647
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 3 320 3 625 4 120 4 240 3 593 2 979 3 191 6 161 5 123 5 457
Utdelning till aktieägare 0 0 3 500 0 1 600 0 0 0 0 0
Omsättning 46 325 46 450 37 581 33 605 28 397 27 702 32 446 50 162 78 012 66 824
Nyckeltal
Antal anställda 11 12 13 13 13 12 13 26 36 38
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 119 3 854 2 859 2 566 2 142 2 250 2 496 1 905 2 167 1 758
Personalkostnader per anställd (tkr) 790 719 698 707 680 658 640 550 468 461
Rörelseresultat, EBITDA 1 426 1 085 1 948 3 776 2 932 1 031 1 583 938 -6 694 1 348
Nettoomsättningförändring -2,03% 24,43% 11,41% 19,80% 3,14% -16,80% -34,50% -36,50% 16,77% -%
Du Pont-modellen 5,23% 3,68% 6,42% 14,80% 12,32% 5,67% 8,89% 5,14% -20,36% 4,27%
Vinstmarginal 3,09% 2,32% 5,30% 11,46% 10,56% 3,83% 4,99% 2,47% -8,20% 2,07%
Bruttovinstmarginal 22,85% 17,98% 25,27% 34,55% 40,39% 35,36% 31,02% 17,84% 5,93% 18,28%
Rörelsekapital/omsättning 28,53% 25,77% 39,30% 39,22% 42,62% 35,44% 27,38% 19,16% 20,05% 19,76%
Soliditet 46,09% 38,74% 45,43% 47,61% 46,55% 49,31% 45,42% 29,81% 19,84% 33,79%
Kassalikviditet 173,85% 157,12% 177,81% 191,70% 187,67% 190,85% 176,96% 148,85% 148,40% 136,36%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...