Visa allt om Fretech AB
Visa allt om Fretech AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 523 12 27 31 20 442 179 195 60 70
Övrig omsättning 170 - - 26 9 423 52 41 - -
Rörelseresultat (EBIT) 170 -57 -5 29 -33 526 -182 -148 -28 0
Resultat efter finansnetto 170 -57 -4 31 -21 518 -194 -161 -28 0
Årets resultat 146 -57 -4 28 -21 482 -193 -161 -28 0
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 128 60 6 12 25 63 1 006 1 099 262 344
Omsättningstillgångar 356 237 350 359 532 515 210 274 25 41
Tillgångar 484 297 355 371 557 578 1 216 1 374 287 386
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 252 285 343 347 319 491 8 201 212 240
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 273 301 0 0
Kortfristiga skulder 232 12 13 24 238 88 934 871 75 146
Skulder och eget kapital 484 297 355 371 557 578 1 216 1 374 287 386
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 1 7 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 693 12 27 57 29 865 231 236 60 70
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 523 12 27 31 20 442 - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 1 31 - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 196 -44 1 35 -9 627 -57 -21 55 68
Nettoomsättningförändring 4 258,33% -55,56% -12,90% 55,00% -95,48% 146,93% -8,21% 225,00% -14,29% -%
Du Pont-modellen 35,12% -19,19% -1,13% 8,63% -3,59% 91,00% -14,97% -10,77% -9,76% 0,00%
Vinstmarginal 32,50% -475,00% -14,81% 103,23% -100,00% 119,00% -101,68% -75,90% -46,67% 0,00%
Bruttovinstmarginal 23,71% -25,00% 70,37% 87,10% 100,00% 68,33% 4,47% 20,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 23,71% 1 875,00% 1 248,15% 1 080,65% 1 470,00% 96,61% -404,47% -306,15% -83,33% -150,00%
Soliditet 52,07% 95,96% 96,62% 93,53% 57,27% 84,95% 0,66% 14,63% 73,87% 62,18%
Kassalikviditet 117,67% 1 975,00% 2 692,31% 1 495,83% 223,53% 585,23% 19,27% 22,73% 33,33% 28,08%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...