Visa allt om Caprali Consulting AB
Visa allt om Caprali Consulting AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 0 22 28 343 816 450 250 517 695 492
Övrig omsättning - - - - - 6 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -3 -22 -130 -103 190 30 -198 -8 96 -68
Resultat efter finansnetto -3 -22 91 -105 179 15 -210 -11 91 -73
Årets resultat -3 -22 91 -105 179 15 -210 -11 91 -73
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 49 49 49 65 71 47 31 38 52 28
Omsättningstillgångar 1 4 46 61 88 82 41 145 78 91
Tillgångar 50 53 95 127 159 129 72 184 130 120
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 34 36 58 -32 73 -106 -121 89 100 9
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 16 16 37 159 86 235 193 95 30 111
Skulder och eget kapital 50 53 95 127 159 129 72 184 130 120
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 97 0 7 25 32 12
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 2 44 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 2 19 31 1 3 8 11 4
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 22 28 343 816 456 250 517 695 492
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 22 28 343 816 450 250 517 695 492
Personalkostnader per anställd (tkr) - 14 20 134 180 17 37 91 83 30
Rörelseresultat, EBITDA -3 -22 -114 -97 195 34 -191 6 108 -49
Nettoomsättningförändring -100,00% -21,43% -91,84% -57,97% 81,33% 80,00% -51,64% -25,61% 41,26% -%
Du Pont-modellen -% -41,51% 105,26% -81,10% 119,50% 23,26% -275,00% -4,35% 73,85% -56,67%
Vinstmarginal -% -100,00% 357,14% -30,03% 23,28% 6,67% -79,20% -1,55% 13,81% -13,82%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -54,55% 32,14% -28,57% 0,25% -34,00% -60,80% 9,67% 6,91% -4,07%
Soliditet 68,00% 67,92% 61,05% -25,20% 45,91% -82,17% -168,06% 48,37% 76,92% 7,50%
Kassalikviditet 6,25% 25,00% 124,32% 38,36% 102,33% 34,89% 21,24% 152,63% 260,00% 81,98%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...