Visa allt om SÖDERS VENT & REGLERSERVICE Aktiebolag
Visa allt om SÖDERS VENT & REGLERSERVICE Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 300 546 616 613 1 001 1 023 947 1 039 796 347
Övrig omsättning - - 665 647 2 679 766 9 836 859 920 452
Rörelseresultat (EBIT) 146 161 453 79 26 42 398 -5 66 78
Resultat efter finansnetto 2 989 -150 447 -175 -106 -106 436 22 94 102
Årets resultat 1 900 -217 258 -210 -112 -116 357 22 94 107
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 907 486 463 438 631 708 822 528 512 524
Omsättningstillgångar 799 613 866 372 448 563 518 534 328 252
Tillgångar 3 706 1 099 1 328 810 1 080 1 271 1 340 1 062 840 776
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 063 663 879 621 831 944 1 059 702 680 586
Obeskattade reserver 862 223 183 69 50 50 44 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 189 76 0 0 0 0 28 28 0 0
Kortfristiga skulder 592 136 266 120 199 278 209 332 160 190
Skulder och eget kapital 3 706 1 099 1 328 810 1 080 1 271 1 340 1 062 840 776
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 179 - 0 347 315 341 150 173 80
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 465 0 284 252 15 61 24 30 0 13
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 145 56 89 92 213 242 114 58 140 25
Utdelning till aktieägare 1 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 300 546 1 281 1 260 3 680 1 789 10 783 1 898 1 716 799
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 300 546 616 613 1 001 1 023 947 1 039 796 347
Personalkostnader per anställd (tkr) 614 236 373 344 575 620 480 240 313 118
Rörelseresultat, EBITDA 154 168 463 85 32 45 405 14 78 91
Nettoomsättningförändring 138,10% -11,36% 0,49% -38,76% -2,15% 8,03% -8,85% 30,53% 129,39% -%
Du Pont-modellen 80,84% 14,65% 34,11% 10,00% 2,59% 4,56% 32,99% 2,73% 11,55% 13,92%
Vinstmarginal 230,46% 29,49% 73,54% 13,21% 2,80% 5,67% 46,67% 2,79% 12,19% 31,12%
Bruttovinstmarginal 73,00% 68,68% 78,57% 78,63% 79,12% 86,22% 86,38% 56,59% 75,50% 77,23%
Rörelsekapital/omsättning 15,92% 87,36% 97,40% 41,11% 24,88% 27,86% 32,63% 19,44% 21,11% 17,87%
Soliditet 73,81% 76,15% 76,94% 82,94% 80,36% 77,17% 81,45% 66,10% 80,95% 75,52%
Kassalikviditet 134,97% 380,88% 32,33% 100,83% 28,64% 33,45% 42,11% 119,28% 93,12% 29,47%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...