Visa allt om Mårten Berg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 81 1 268 1 387 1 058 683 1 260 145 0 0 1 391
Övrig omsättning - - - - - - 63 179 326 262
Rörelseresultat (EBIT) -706 428 523 423 -11 555 -16 -138 -161 416
Resultat efter finansnetto -708 428 527 430 -5 634 -15 -118 54 424
Årets resultat -296 217 304 227 25 404 -15 -60 65 306
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 473 1 132 92 112 25 338 281 291 108 608
Omsättningstillgångar 161 504 1 337 1 254 1 095 1 089 665 591 1 272 695
Tillgångar 634 1 636 1 429 1 366 1 121 1 426 946 882 1 380 1 303
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 611 1 057 990 1 098 946 1 046 741 861 1 092 1 027
Obeskattade reserver 0 412 279 143 25 77 0 0 57 97
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 24 167 160 124 149 303 204 22 231 179
Skulder och eget kapital 634 1 636 1 429 1 366 1 121 1 426 946 882 1 380 1 303
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 246 280 0 0 0 321
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 148 112 77 68 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 118 86 45 43 103 107 0 0 0 125
Utdelning till aktieägare 150 150 150 412 75 125 100 104 171 0
Omsättning 81 1 268 1 387 1 058 683 1 260 208 179 326 1 653
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 81 1 268 1 387 1 058 683 1 260 - - - 1 391
Personalkostnader per anställd (tkr) 276 261 176 154 351 395 - - - 468
Rörelseresultat, EBITDA -700 447 543 446 4 589 -1 -121 -138 441
Nettoomsättningförändring -93,61% -8,58% 31,10% 54,90% -45,79% 768,97% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -111,36% 26,22% 37,02% 31,48% -0,45% 44,39% -1,48% -% -% 32,85%
Vinstmarginal -871,60% 33,83% 38,14% 40,64% -0,73% 50,24% -9,66% -% -% 30,77%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% 91,52%
Rörelsekapital/omsättning 169,14% 26,58% 84,86% 106,81% 138,51% 62,38% 317,93% -% -% 37,10%
Soliditet 96,37% 84,25% 84,51% 88,10% 86,03% 77,33% 78,33% 97,62% 82,10% 84,18%
Kassalikviditet 670,83% 301,80% 835,62% 1 011,29% 734,90% 359,41% 325,98% 2 686,36% 550,65% 382,12%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...