Visa allt om Jan Adolfssons Konsult Aktiebolag
Visa allt om Jan Adolfssons Konsult Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0
Övrig omsättning 6 - - - - - - - - 110
Rörelseresultat (EBIT) -144 -190 -148 -33 -467 -887 -207 -464 -269 -362
Resultat efter finansnetto 256 297 316 1 131 -1 545 -306 1 463 -2 347 565 122
Årets resultat 256 297 316 1 129 -1 424 462 1 648 -2 120 297 137
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 543 3 520 3 520 16 15 16 16 16 16 300
Omsättningstillgångar 39 82 35 3 413 2 673 4 629 4 939 3 810 5 955 5 177
Tillgångar 3 583 3 602 3 555 3 429 2 689 4 645 4 954 3 826 5 971 5 477
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 583 3 577 3 530 3 414 2 485 4 058 3 826 2 178 4 298 4 151
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 122 893 1 115 1 352 1 206
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 10 10 0 189 0 85 200 0 0
Kortfristiga skulder 0 15 15 15 15 464 150 333 321 120
Skulder och eget kapital 3 583 3 602 3 555 3 429 2 689 4 645 4 954 3 826 5 971 5 477
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
2007-12
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 - 780 139 360 195 240
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 136 144 120 0 396 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 14 15 12 0 40 80 14 32 14 25
Utdelning till aktieägare 160 250 250 200 200 150 230 0 0 150
Omsättning 6 0 0 0 0 0 0 0 41 110
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - 41 -
Personalkostnader per anställd (tkr) - 159 132 - 436 860 153 392 209 265
Rörelseresultat, EBITDA -144 -190 -148 -33 -467 -887 -207 -464 -269 -240
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% 9,46% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% 1 378,05% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% 13 741,46% -%
Soliditet 100,00% 99,31% 99,30% 99,56% 92,41% 89,30% 90,52% 77,91% 88,28% 91,64%
Kassalikviditet -% 546,67% 233,33% 22 753,33% 17 820,00% 997,63% 3 292,67% 1 144,14% 1 855,14% 4 314,17%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...