Visa allt om Aktiebolaget Selfinans
Visa allt om Aktiebolaget Selfinans

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 327 1 098 1 064 3 455 9 503 12 430 4 820 11 370 19 266 25 676
Övrig omsättning 194 2 - - 1 195 2 12 - -
Rörelseresultat (EBIT) -568 -922 -930 -530 -289 434 -628 -462 -1 204 906
Resultat efter finansnetto 1 512 430 -368 -460 -256 420 -581 -473 -1 176 917
Årets resultat 1 475 430 -368 -460 -256 420 -581 -473 -840 655
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 400 298 445 481 546 664 232 1 007 1 120 1 239
Omsättningstillgångar 8 635 7 542 7 332 8 172 8 927 9 189 8 977 10 485 11 041 13 815
Tillgångar 9 035 7 841 7 777 8 653 9 473 9 853 9 209 11 492 12 161 15 055
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 359 7 285 7 255 8 123 8 783 9 239 8 820 10 400 10 874 13 214
Obeskattade reserver 22 0 0 0 0 0 0 0 0 336
Avsättningar (tkr) 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 239 197 197 197 333 377 197 897 897 897
Kortfristiga skulder 350 360 325 334 357 236 193 195 391 609
Skulder och eget kapital 9 035 7 841 7 777 8 653 9 473 9 853 9 209 11 492 12 161 15 055
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 399 390 360 155
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 864 862 839 865 848 369 360 360 300
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 380 381 370 377 360 336 336 341 207
Utdelning till aktieägare 5 000 200 400 200 200 200 0 1 000 0 1 500
Omsättning 1 521 1 100 1 064 3 455 9 504 12 625 4 822 11 382 19 266 25 676
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 664 549 532 1 728 4 752 6 215 2 410 5 685 9 633 12 838
Personalkostnader per anställd (tkr) 723 670 657 642 662 644 603 579 574 354
Rörelseresultat, EBITDA -544 -776 -776 -399 -171 552 -513 -349 -1 085 1 037
Nettoomsättningförändring 20,86% 3,20% -69,20% -63,64% -23,55% 157,88% -57,61% -40,98% -24,96% -%
Du Pont-modellen 16,79% 5,50% -3,41% -5,20% -2,54% 4,46% -6,29% -3,99% -9,59% 6,12%
Vinstmarginal 114,32% 39,25% -24,91% -13,02% -2,54% 3,53% -12,01% -4,04% -6,05% 3,59%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 39,83% 17,12% 16,80% 24,52% 100,00% 4,37% 8,70%
Rörelsekapital/omsättning 624,34% 654,10% 658,55% 226,86% 90,18% 72,03% 182,24% 90,50% 55,28% 51,43%
Soliditet 92,71% 92,91% 93,29% 93,87% 92,72% 93,77% 95,78% 90,50% 89,42% 89,38%
Kassalikviditet 2 467,14% 2 095,00% 2 256,00% 102,40% 127,45% 274,15% 258,03% 445,13% 90,79% 433,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...