Visa allt om Timber Management Sweden AB
Visa allt om Timber Management Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 49 0 80 1 287 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - 1 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 5 -5 -566 -49 -6 -2 -6 -6 -28 -47
Resultat efter finansnetto 5 -5 -579 -59 -6 -2 -6 -6 58 -37
Årets resultat 5 -5 -579 -59 -6 -2 -6 -6 57 -37
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 631 630 630 1 244 142 149 154 158 183 151
Tillgångar 631 630 630 1 244 142 149 154 158 183 151
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 301 296 301 80 139 144 146 152 158 101
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 329 334 329 1 164 3 4 7 6 24 50
Skulder och eget kapital 631 630 630 1 244 142 149 154 158 183 151
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 -
Löner till övriga anställda - 0 - - 0 0 0 - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - 0 -
Sociala kostnader 0 0 - - 0 0 0 - 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 49 0 81 1 287 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 5 -5 -566 -49 -6 -2 -6 -6 -28 -47
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -93,78% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 0,79% -% -89,84% -3,94% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal 10,20% -% -707,50% -3,81% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% 100,00% 13,68% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 616,33% -% 376,25% 6,22% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 47,70% 46,98% 47,78% 6,43% 97,89% 96,64% 94,81% 96,20% 86,34% 66,89%
Kassalikviditet 191,79% 188,62% 191,49% 106,87% 4 733,33% 3 725,00% 2 200,00% 2 633,33% 762,50% 302,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...