Visa allt om Nittorps Bil & Maskin AB
Visa allt om Nittorps Bil & Maskin AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 039 1 011 1 915 1 517 2 820 1 963 1 615 1 666 2 408 3 673
Övrig omsättning 2 - - - - - - 865 47 12
Rörelseresultat (EBIT) 78 214 487 390 503 324 178 997 150 191
Resultat efter finansnetto 78 214 490 398 517 345 183 1 027 148 168
Årets resultat 239 167 381 219 286 254 135 742 107 120
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 5 11 16 22 10 20 31 329 355
Omsättningstillgångar 2 003 2 100 2 141 2 058 1 857 1 428 1 483 1 720 801 983
Tillgångar 2 003 2 105 2 152 2 074 1 878 1 438 1 503 1 751 1 129 1 338
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 745 1 662 1 651 1 420 1 346 1 186 1 079 1 364 809 762
Obeskattade reserver 0 229 229 229 129 0 0 0 3 3
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 257 214 272 425 404 253 424 387 317 573
Skulder och eget kapital 2 003 2 105 2 152 2 074 1 878 1 438 1 503 1 751 1 129 1 338
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 191 194 177 391 399
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 190 190 190 189 192 0 0 0 43 250
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 31 20 27 26 27 28 27 58 153 209
Utdelning till aktieägare 161 156 156 150 144 126 147 420 188 60
Omsättning 1 041 1 011 1 915 1 517 2 820 1 963 1 615 2 531 2 455 3 685
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 520 506 958 759 1 410 982 808 833 1 204 1 224
Personalkostnader per anställd (tkr) 111 105 109 109 110 110 112 118 299 295
Rörelseresultat, EBITDA 83 219 492 395 515 334 189 1 012 207 242
Nettoomsättningförändring 2,77% -47,21% 26,24% -46,21% 43,66% 21,55% -3,06% -30,81% -34,44% -%
Du Pont-modellen 3,89% 10,21% 22,77% 19,19% 27,53% 24,06% 12,18% 58,71% 13,73% 14,57%
Vinstmarginal 7,51% 21,27% 25,59% 26,24% 18,33% 17,63% 11,33% 61,70% 6,44% 5,31%
Bruttovinstmarginal 50,91% 58,85% 46,32% 52,01% 34,57% 37,34% 38,02% 38,60% 52,03% 48,19%
Rörelsekapital/omsättning 168,05% 186,55% 97,60% 107,65% 51,52% 59,86% 65,57% 80,01% 20,10% 11,16%
Soliditet 87,12% 87,44% 85,02% 76,60% 76,73% 82,48% 71,79% 77,90% 71,85% 57,11%
Kassalikviditet 739,69% 920,09% 743,01% 449,41% 433,91% 514,62% 314,86% 400,26% 193,38% 130,89%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...