Visa allt om Tony Eriksson Musikproduktion Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 2 60 115 135 169 292 200 195 252
Övrig omsättning - - - - - - - 10 - -
Rörelseresultat (EBIT) -41 -64 -50 -47 -31 -21 151 8 -3 -86
Resultat efter finansnetto -43 -47 -71 -68 -50 -38 131 20 -6 -84
Årets resultat -43 -47 -55 -29 43 27 115 14 11 11
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 18 59 109 161 168 217 229
Omsättningstillgångar 383 462 549 637 670 701 789 712 1 056 1 079
Tillgångar 383 462 549 655 729 809 949 879 1 273 1 308
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -2 41 89 144 173 249 372 407 494 632
Obeskattade reserver 0 0 0 15 54 163 240 265 266 288
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 380 416 453 474 481 382 322 191 493 313
Kortfristiga skulder 5 5 8 22 20 15 16 16 21 75
Skulder och eget kapital 383 462 549 655 729 809 949 879 1 273 1 308
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 125
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader - 0 - 0 0 0 0 0 0 34
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 120 150 150 100 150
Omsättning 1 2 60 115 135 169 292 210 195 252
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - 252
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - 159
Rörelseresultat, EBITDA -41 -64 -32 -6 19 31 169 58 55 -29
Nettoomsättningförändring -50,00% -96,67% -47,83% -14,81% -20,12% -42,12% 46,00% 2,56% -22,62% -%
Du Pont-modellen -10,70% -9,96% -8,56% -6,72% -3,57% -2,22% 16,12% 5,69% 1,10% -4,97%
Vinstmarginal -4 100,00% -2 300,00% -78,33% -38,26% -19,26% -10,65% 52,40% 25,00% 7,18% -25,79%
Bruttovinstmarginal 100,00% -150,00% 63,33% 68,70% 74,07% 81,07% 87,33% 82,00% 81,54% 85,32%
Rörelsekapital/omsättning 37 800,00% 22 850,00% 901,67% 534,78% 481,48% 405,92% 264,73% 348,00% 530,77% 398,41%
Soliditet -0,52% 8,87% 16,21% 23,67% 29,19% 45,63% 57,84% 68,01% 53,85% 64,17%
Kassalikviditet 7 660,00% 9 240,00% 6 862,50% 2 895,45% 3 350,00% 4 673,33% 4 931,25% 4 450,00% 5 028,57% 1 438,67%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...