Visa allt om Nicklas Norin Livsmedel Aktiebolag
Visa allt om Nicklas Norin Livsmedel Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 9 000 2 600 1 150 500 400 400 400 4 011 1 500 500
Årets resultat 9 000 2 600 1 150 500 400 400 400 4 011 1 500 500
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 658 658 658 658 658 658 658 658 658 1 558
Omsättningstillgångar 9 000 2 600 1 150 500 400 400 400 3 811 500 0
Tillgångar 9 658 3 258 1 808 1 158 1 058 1 058 1 058 4 470 1 158 1 558
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 658 3 258 1 808 1 158 1 058 1 058 1 058 4 406 1 095 1 495
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 63 63 62
Skulder och eget kapital 9 658 3 258 1 808 1 158 1 058 1 058 1 058 4 470 1 158 1 558
Löner & utdelning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 1 150 500 400 400 400 500 700 1 000
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,57% 94,56% 95,96%
Kassalikviditet -% -% -% -% -% -% -% 6 049,21% 793,65% 0,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...