Visa allt om Sveriges Energiföreningars Service Aktiebolag
Visa allt om Sveriges Energiföreningars Service Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 259 492 611 576 1 414 1 753 1 638 2 016 1 804 1 292
Övrig omsättning - 38 42 156 462 261 257 167 220 1 147
Rörelseresultat (EBIT) -627 -956 -1 135 -891 -608 -400 -662 -274 -295 593
Resultat efter finansnetto -628 -956 -1 134 -889 -603 -400 -664 -262 -288 591
Årets resultat 1 0 2 3 5 2 0 6 7 4
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 16 15 13 14 14 28 51 39 40
Omsättningstillgångar 220 197 308 402 977 904 760 1 007 755 1 198
Tillgångar 230 213 323 414 991 918 787 1 058 794 1 237
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 141 140 140 138 135 131 129 129 122 116
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 88 73 183 276 856 788 659 930 671 1 122
Skulder och eget kapital 230 213 323 414 991 918 787 1 058 794 1 237
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 63 546 506 505 637 666 692 621 680 321
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 16 193 173 211 220 241 221 204 215 119
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 259 530 653 732 1 876 2 014 1 895 2 183 2 024 2 439
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 1 1 2 2 2 2 2 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 492 611 576 707 877 819 1 008 902 323
Personalkostnader per anställd (tkr) - 795 736 763 429 499 474 446 480 132
Rörelseresultat, EBITDA -620 -949 -1 130 -881 -598 -386 -647 -257 -283 1 379
Nettoomsättningförändring -47,36% -19,48% 6,08% -59,26% -19,34% 7,02% -18,75% 11,75% 39,63% -%
Du Pont-modellen -272,17% -448,36% -350,77% -213,77% -60,44% -43,36% -83,86% -24,48% -34,26% 48,02%
Vinstmarginal -241,70% -194,11% -185,43% -153,65% -42,36% -22,70% -40,29% -12,85% -15,08% 45,98%
Bruttovinstmarginal 100,00% 99,19% 100,00% 99,65% 98,51% 98,86% 98,53% 96,23% 95,68% 93,89%
Rörelsekapital/omsättning 50,97% 25,20% 20,46% 21,88% 8,56% 6,62% 6,17% 3,82% 4,66% 5,88%
Soliditet 61,30% 65,73% 43,34% 33,33% 13,62% 14,27% 16,39% 12,19% 15,37% 9,38%
Kassalikviditet 247,73% 267,12% 165,03% 143,48% 113,43% 113,96% 114,11% 107,20% 110,88% 105,79%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...