Visa allt om Sael AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 405 407 407 461 915 175 0 0 0 0
Övrig omsättning - - 107 150 - - - - - 250
Rörelseresultat (EBIT) 105 75 191 249 200 71 -8 -6 -1 -23
Resultat efter finansnetto 62 2 101 185 -280 34 -8 -66 -1 -19
Årets resultat 329 1 101 54 -329 27 -8 -64 -1 -19
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 812 2 856 2 900 2 944 2 838 3 233 510 110 120 120
Omsättningstillgångar 1 555 1 030 567 304 351 283 115 173 206 209
Tillgångar 4 367 3 886 3 467 3 248 3 190 3 516 625 283 326 329
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 743 413 412 311 257 186 159 167 250 250
Obeskattade reserver 163 23 23 23 23 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 222 2 260 2 335 2 422 2 516 2 083 0 0 76 78
Kortfristiga skulder 1 239 1 189 697 492 394 1 246 466 116 0 0
Skulder och eget kapital 4 367 3 886 3 467 3 248 3 190 3 516 625 283 326 329
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12 2008-12 2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 - 0 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 405 407 514 611 915 175 0 0 0 250
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - - - - - - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 149 119 235 293 244 115 -8 -6 -1 -23
Nettoomsättningförändring -0,49% 0,00% -11,71% -49,62% 422,86% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 2,40% 1,93% 5,51% 9,21% -6,27% 2,02% -% -% -% -%
Vinstmarginal 25,93% 18,43% 46,93% 64,86% -21,86% 40,57% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 78,02% -39,07% -31,94% -40,78% -4,70% -550,29% -% -% -% -%
Soliditet 19,93% 11,09% 12,40% 10,10% 8,59% 5,29% 25,44% 59,01% 76,69% 75,99%
Kassalikviditet 125,50% 86,63% 81,35% 61,79% 89,09% 22,71% 24,68% 149,14% -% -%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...