Visa allt om Carl Magnus Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 55 48 0 568 47 244 76 591 515 26
Övrig omsättning 98 2 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 27 -94 -112 236 -129 -100 -45 -181 198 5
Resultat efter finansnetto 27 -94 -111 236 -130 -100 -44 -184 199 7
Årets resultat 27 -94 -111 236 -130 -100 -44 -184 142 7
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4
Omsättningstillgångar 175 358 407 532 176 283 354 364 396 216
Tillgångar 175 358 407 532 176 283 354 364 399 220
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 111 83 178 288 52 62 82 127 261 119
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 65 274 230 244 123 221 272 237 138 101
Skulder och eget kapital 175 358 407 532 176 283 354 364 399 220
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - 0 -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0
Omsättning 153 50 0 568 47 244 76 591 515 26
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 27 -94 -112 236 -129 -100 -45 -178 199 11
Nettoomsättningförändring 14,58% -% -% 1 108,51% -80,74% 221,05% -87,14% 14,76% 1 880,77% -%
Du Pont-modellen 15,43% -26,26% -% 44,36% -73,30% -35,34% -12,71% -49,73% 49,62% 3,64%
Vinstmarginal 49,09% -195,83% -% 41,55% -274,47% -40,98% -59,21% -30,63% 38,45% 30,77%
Bruttovinstmarginal 34,55% 37,50% -% 89,26% 53,19% 90,98% 61,84% 23,01% 63,11% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 200,00% 175,00% -% 50,70% 112,77% 25,41% 107,89% 21,49% 50,10% 442,31%
Soliditet 63,43% 23,18% 43,73% 54,14% 29,55% 21,91% 23,16% 34,89% 65,41% 54,09%
Kassalikviditet 269,23% 130,66% 176,96% 218,03% 118,70% 114,48% 118,75% 140,08% 263,04% 180,20%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...