Visa allt om Malmö Sophantering Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 0 0 1 598 2 934 2 668 2 529 2 970 3 202 3 028 2 903
Övrig omsättning 37 - 1 763 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -252 -702 1 609 587 410 171 167 235 126 197
Resultat efter finansnetto -218 -652 1 624 591 409 170 173 246 125 195
Årets resultat -2 -18 933 348 214 119 96 187 66 120
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 31 63 333 316 532 292 423 633 175
Omsättningstillgångar 2 280 2 952 3 904 2 362 2 130 1 595 1 974 1 916 1 534 1 925
Tillgångar 2 280 2 983 3 967 2 694 2 447 2 127 2 265 2 339 2 167 2 100
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 148 2 310 2 478 1 685 1 462 1 373 1 403 1 457 1 330 1 329
Obeskattade reserver 88 305 940 588 478 370 366 332 353 323
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 43 368 549 422 507 385 496 549 483 448
Skulder och eget kapital 2 280 2 983 3 967 2 694 2 447 2 127 2 265 2 339 2 167 2 100
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - 0 0 185 159 259 360 361 367 306
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 38 166 254 41 40 40 80 0 40 40
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 4 51 52 57 63 181 245 218 224 208
Utdelning till aktieägare 260 160 150 140 125 125 150 150 60 65
Omsättning 37 0 3 361 2 934 2 668 2 529 2 970 3 202 3 028 2 903
Nyckeltal
Antal anställda 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 799 1 467 1 334 1 265 1 485 3 202 1 514 1 452
Personalkostnader per anställd (tkr) 41 109 155 136 135 244 346 586 322 280
Rörelseresultat, EBITDA -252 -670 1 642 692 626 324 304 456 338 286
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -45,54% 9,97% 5,50% -14,85% -7,25% 5,75% 4,31% -%
Du Pont-modellen -% -% 40,99% 22,01% 16,76% 8,09% 7,73% 10,60% 5,86% 9,38%
Vinstmarginal -% -% 101,75% 20,21% 15,37% 6,80% 5,89% 7,75% 4,19% 6,79%
Bruttovinstmarginal -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 209,95% 66,12% 60,83% 47,84% 49,76% 42,69% 34,71% 50,88%
Soliditet 97,22% 85,41% 79,93% 78,63% 74,14% 77,37% 73,58% 72,51% 73,10% 74,36%
Kassalikviditet 5 302,33% 802,17% 711,11% 559,72% 420,12% 414,29% 397,98% 349,00% 317,60% 429,69%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...