Visa allt om Svenska Historiska Media Aktiebolag
Visa allt om Svenska Historiska Media Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 933 1 950 2 077 1 719 1 890 11 701 8 194 56 129 49 453 44 934
Övrig omsättning - 1 551 186 138 3 38 3 962 2 778 1 967
Rörelseresultat (EBIT) 27 -464 -1 820 -2 803 -3 258 -4 812 -147 536 1 104 -1 612
Resultat efter finansnetto 140 -842 320 -1 899 -4 241 45 203 -152 622 1 151 -1 013
Årets resultat 174 1 574 731 -1 341 -2 901 44 393 1 681 843 494 56
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 450 1 668 898 750 790 8 564 13 106 1 189 1 153 1 190
Omsättningstillgångar 12 294 13 084 27 112 30 534 33 822 43 503 3 369 27 180 27 943 25 117
Tillgångar 13 744 14 753 28 009 31 285 34 612 52 067 16 475 28 369 29 096 26 307
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 13 380 14 205 27 308 28 377 31 718 44 619 7 227 7 046 8 203 8 209
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 1 150 1 150 1 680 2 240 1 890
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 5 232 0 0 0
Kortfristiga skulder 364 547 702 2 908 2 894 6 298 2 867 19 643 18 654 16 209
Skulder och eget kapital 13 744 14 753 28 009 31 285 34 612 52 067 16 475 28 369 29 096 26 307
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 - 1 843 1 374 1 514 1 421 1 375
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 015 1 229 1 647 1 589 1 574 1 511 704 6 316 6 019 5 541
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 10 - - - -
Sociala kostnader 376 417 578 709 730 1 352 952 3 641 3 400 3 208
Utdelning till aktieägare 1 000 1 000 2 436 1 800 2 000 10 000 2 000 1 500 2 000 500
Omsättning 1 933 1 951 2 628 1 905 2 028 11 704 8 232 60 091 52 231 46 901
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 3 3 3 4 4 19 20 19
Nettoomsättning per anställd (tkr) 967 975 692 573 630 2 925 2 049 2 954 2 473 2 365
Personalkostnader per anställd (tkr) 700 796 743 766 793 1 196 772 614 555 546
Rörelseresultat, EBITDA 169 -305 -1 655 -2 628 -3 074 -4 408 110 1 077 1 599 -1 147
Nettoomsättningförändring -0,87% -6,11% 20,83% -9,05% -83,85% 42,80% -85,40% 13,50% 10,06% -%
Du Pont-modellen 1,11% -2,68% 1,47% -5,66% -7,57% 86,84% -0,87% 2,25% 4,01% -3,54%
Vinstmarginal 7,86% -20,26% 19,84% -102,97% -138,57% 386,40% -1,75% 1,13% 2,36% -2,07%
Bruttovinstmarginal 100,00% 98,92% 98,27% 97,21% 97,62% 48,63% 72,54% 40,38% 35,32% 34,12%
Rörelsekapital/omsättning 617,18% 642,92% 1 271,55% 1 607,10% 1 636,40% 317,96% 6,13% 13,43% 18,78% 19,82%
Soliditet 97,35% 96,29% 97,50% 90,70% 91,64% 87,32% 49,01% 29,10% 33,74% 36,38%
Kassalikviditet 3 377,47% 2 391,96% 3 862,11% 1 050,00% 1 168,69% 690,71% 117,51% 96,61% 91,01% 97,90%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...