Visa allt om TKL Anläggning AB
Visa allt om TKL Anläggning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 2 056 9 158 27 810 34 536 31 797
Övrig omsättning - 55 - 47 2 - - - 3 616 10 400
Rörelseresultat (EBIT) -39 19 -11 25 -7 -1 047 2 784 4 273 5 466 12 231
Resultat efter finansnetto -39 19 -11 38 -11 -866 4 791 4 866 5 917 12 648
Årets resultat -39 17 -11 33 1 672 3 086 3 512 2 218 3 435 11 711
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 3 3 1 303 7 135 9 148 1 718 1 946 8 314
Omsättningstillgångar 64 132 86 105 1 711 56 10 613 31 508 41 640 33 275
Tillgångar 64 132 89 108 3 014 7 190 19 761 33 226 43 586 41 589
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 55 94 77 88 2 955 5 283 10 697 22 185 20 066 19 631
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 5 035 4 433 5 100 4 020
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 538
Kortfristiga skulder 9 38 12 20 58 1 907 4 028 6 608 18 419 15 400
Skulder och eget kapital 64 132 89 108 3 014 7 190 19 761 33 226 43 586 41 589
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 360 516 480 751 720
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 0 265 1 034 3 106 2 585 1 976
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader - - - 0 0 2 219 601 1 263 1 379 1 290
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 1 750 4 000 8 500 15 0 3 000
Omsättning 0 55 0 47 2 2 056 9 158 27 810 38 152 42 197
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0 0 2 4 11 9 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 1 028 2 290 2 528 3 837 3 975
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 1 422 538 444 528 507
Rörelseresultat, EBITDA -39 19 -11 25 -7 -1 047 2 802 4 372 5 562 13 906
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -100,00% -77,55% -67,07% -19,48% 8,61% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -11,82% 24,25% 32,19% 16,46% 30,69%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -41,34% 52,34% 38,46% 20,78% 40,14%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% 97,62% 71,93% 36,22% 100,00% 28,23%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -90,03% 71,90% 89,54% 67,24% 56,22%
Soliditet 85,94% 71,21% 86,52% 81,48% 98,04% 73,48% 72,91% 76,38% 54,46% 54,16%
Kassalikviditet 711,11% 347,37% 716,67% 525,00% 2 950,00% 2,94% 263,48% 476,82% 226,07% 216,07%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...