Visa allt om David Wold English Language Services Aktiebolag
Visa allt om David Wold English Language Services Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 71 103 46 80 85 107 127 158 568 325
Övrig omsättning - - - - 6 3 - 9 - -
Rörelseresultat (EBIT) 41 31 5 26 19 -138 -105 -178 -7 42
Resultat efter finansnetto 41 52 10 27 23 -134 -113 -167 -6 65
Årets resultat 41 52 10 27 23 -134 -113 -167 -1 62
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 167 167 284 337 346 241 443 951 1 275 1 068
Omsättningstillgångar 44 60 55 116 218 430 503 250 184 495
Tillgångar 211 227 339 453 563 670 945 1 201 1 459 1 563
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 162 191 289 429 552 654 908 1 141 1 308 1 479
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 49 36 50 24 12 16 38 60 152 79
Skulder och eget kapital 211 227 339 453 563 670 945 1 201 1 459 1 563
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 110 0 0 0 3
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 24 244 29
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 12 16 112 78 19
Utdelning till aktieägare 0 70 0 150 150 125 120 120 0 170
Omsättning 71 103 46 80 91 110 127 167 568 325
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 0 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - 158 568 325
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 153 355 70
Rörelseresultat, EBITDA 41 40 14 35 34 -123 -84 -154 18 134
Nettoomsättningförändring -31,07% 123,91% -42,50% -5,88% -20,56% -15,75% -19,62% -72,18% 74,77% -%
Du Pont-modellen 19,43% 23,35% 2,95% 5,96% 4,09% -20,00% -11,11% -13,91% -0,41% 4,16%
Vinstmarginal 57,75% 51,46% 21,74% 33,75% 27,06% -125,23% -82,68% -105,70% -1,06% 20,00%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -7,04% 23,30% 10,87% 115,00% 242,35% 386,92% 366,14% 120,25% 5,63% 128,00%
Soliditet 76,78% 84,14% 85,25% 94,70% 98,05% 97,61% 96,08% 95,00% 89,65% 94,86%
Kassalikviditet 89,80% 166,67% 110,00% 483,33% 1 816,67% 2 687,50% 1 323,68% 416,67% 121,05% 626,58%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...