Visa allt om Baggeby Värdshus och Pizzeria Aktiebolag
Visa allt om Baggeby Värdshus och Pizzeria Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06 2005-06 2004-06
Nettoomsättning 3 289 3 015 2 916 2 699 2 791 2 568 2 343 1 956 2 354 2 143
Övrig omsättning 6 39 132 240 178 - - 20 21 27
Rörelseresultat (EBIT) 252 213 67 30 -222 78 5 -144 -54 -192
Resultat efter finansnetto 252 213 66 22 -236 69 -5 -155 -61 -207
Årets resultat 252 213 66 22 -236 69 -5 -155 -61 -207
Balansräkningar (tkr)
2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06 2005-06 2004-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 33 61 93 125 40 31 26 176 338
Omsättningstillgångar 728 410 380 231 163 347 332 358 251 247
Tillgångar 738 444 441 324 288 387 363 384 427 584
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 438 186 -27 -93 -115 121 51 54 69 79
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 6 0 154 233
Kortfristiga skulder 300 257 468 417 403 266 305 330 204 272
Skulder och eget kapital 738 444 441 324 288 387 363 384 427 584
Löner & utdelning (tkr)
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
2005-06
2004-06
Löner till styrelse & VD 195 184 175 118 105 131 156 107 90 2
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 478 460 498 454 496 230 200 165 192 302
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 242 245 258 221 248 143 152 129 163 134
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 295 3 054 3 048 2 939 2 969 2 568 2 343 1 976 2 375 2 170
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 5 4 5 4 4 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 658 603 583 675 558 642 586 652 785 714
Personalkostnader per anställd (tkr) 183 179 186 202 173 125 117 136 144 148
Rörelseresultat, EBITDA 275 241 99 62 -182 95 18 6 150 -1
Nettoomsättningförändring 9,09% 3,40% 8,04% -3,30% 8,68% 9,60% 19,79% -16,91% 9,85% -%
Du Pont-modellen 34,15% 47,97% 15,19% 9,26% -76,74% 20,41% 1,38% -37,50% -12,65% -32,88%
Vinstmarginal 7,66% 7,06% 2,30% 1,11% -7,92% 3,08% 0,21% -7,36% -2,29% -8,96%
Bruttovinstmarginal 62,66% 63,38% 59,33% 54,46% 49,34% 51,29% 53,27% 54,29% 56,46% 56,46%
Rörelsekapital/omsättning 13,01% 5,07% -3,02% -6,89% -8,60% 3,15% 1,15% 1,43% 2,00% -1,17%
Soliditet 59,35% 41,89% -6,12% -28,70% -39,93% 31,27% 14,05% 14,06% 16,16% 13,53%
Kassalikviditet 189,67% 102,33% 54,27% 28,30% 17,62% 100,38% 77,05% 76,67% 72,06% 45,96%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...