Visa allt om JKF Örebro Aktiebolag
Visa allt om JKF Örebro Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 340 8 2 9 35 80 47 54 246 319
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -6 -293 -81 -70 -52 -57 -29 -53 -99 -69
Resultat efter finansnetto 25 36 12 -16 -8 2 -5 2 97 90
Årets resultat 15 24 12 -16 -1 2 -5 1 84 90
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 302 302 603 648 670 670 670 473 432 484
Omsättningstillgångar 808 778 364 306 123 146 127 303 501 526
Tillgångar 1 110 1 080 967 954 794 817 798 776 933 1 011
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 170 206 181 169 185 186 184 189 338 430
Obeskattade reserver 13 7 0 0 0 7 7 7 7 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 780 780 780 780 600 600 600 575 575 575
Kortfristiga skulder 147 88 5 5 8 23 7 5 13 6
Skulder och eget kapital 1 110 1 080 967 954 794 817 798 776 933 1 011
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 25 25
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 50 100 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 8 10 - 0 0 0 0 0 7 7
Utdelning till aktieägare 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0
Omsättning 340 8 2 9 35 80 47 54 246 319
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 340 8 2 9 35 80 47 54 246 319
Personalkostnader per anställd (tkr) 58 110 - - - - - - 33 33
Rörelseresultat, EBITDA -6 -293 -81 -70 -52 -57 -29 -53 -99 -69
Nettoomsättningförändring 4 150,00% 300,00% -77,78% -74,29% -56,25% 70,21% -12,96% -78,05% -22,88% -%
Du Pont-modellen 2,16% 3,24% 1,24% -1,68% -1,01% 0,24% -0,63% 1,55% 10,40% 9,00%
Vinstmarginal 7,06% 437,50% 600,00% -177,78% -22,86% 2,50% -10,64% 22,22% 39,43% 28,53%
Bruttovinstmarginal 45,00% -850,00% -400,00% 77,78% 57,14% 23,75% 100,00% 83,33% 5,69% 9,72%
Rörelsekapital/omsättning 194,41% 8 625,00% 17 950,00% 3 344,44% 328,57% 153,75% 255,32% 551,85% 198,37% 163,01%
Soliditet 16,23% 19,58% 18,72% 17,71% 23,30% 23,40% 23,70% 25,01% 36,77% 42,53%
Kassalikviditet 168,71% 735,23% 3 260,00% 1 900,00% 1 100,00% 482,61% 471,43% 4 240,00% 3 107,69% 7 733,33%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...