Visa allt om Stumsnäs Bygg & Smide Aktiebolag
Visa allt om Stumsnäs Bygg & Smide Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 342 264 923 681 1 534 1 436 1 467 3 468 2 134 3 119
Övrig omsättning 457 190 102 - 3 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 391 85 388 -49 -186 35 -374 48 -203 242
Resultat efter finansnetto 375 66 351 -87 -219 0 -411 1 -254 193
Årets resultat 456 -84 351 -87 -219 0 -192 0 -3 79
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 408 158 278 371 558 698 842 1 033 1 183
Omsättningstillgångar 619 338 278 273 294 348 322 861 626 585
Tillgångar 619 746 437 551 665 906 1 019 1 703 1 658 1 768
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 474 18 102 -249 -162 57 57 249 249 287
Obeskattade reserver 0 150 0 0 0 0 0 219 219 470
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 714 731 659 782 715 700 760
Kortfristiga skulder 145 578 335 86 96 190 180 520 490 251
Skulder och eget kapital 619 746 437 551 665 906 1 019 1 703 1 658 1 768
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - 0 72 262 238 260 258 277 246
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 1 13 35 163 155 162 162 164 150
Utdelning till aktieägare 420 0 0 0 0 0 0 0 0 35
Omsättning 799 454 1 025 681 1 537 1 436 1 467 3 468 2 134 3 119
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 342 264 923 681 1 534 1 436 1 467 3 468 2 134 3 119
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 158 159 430 397 426 423 444 404
Rörelseresultat, EBITDA 473 200 401 44 -61 175 -230 239 -5 425
Nettoomsättningförändring 29,55% -71,40% 35,54% -55,61% 6,82% -2,11% -57,70% 62,51% -31,58% -%
Du Pont-modellen 63,17% 11,53% 88,79% -8,89% -27,97% 3,86% -36,70% 2,82% -12,24% 13,69%
Vinstmarginal 114,33% 32,58% 42,04% -7,20% -12,13% 2,44% -25,49% 1,38% -9,51% 7,76%
Bruttovinstmarginal 46,49% 63,64% 100,00% 100,00% 34,55% 52,09% 27,61% 27,65% 32,24% 35,84%
Rörelsekapital/omsättning 138,60% -90,91% -6,18% 27,46% 12,91% 11,00% 9,68% 9,83% 6,37% 10,71%
Soliditet 76,58% 18,10% 23,34% -45,19% -24,36% 6,29% 5,59% 23,88% 24,53% 35,37%
Kassalikviditet 426,90% 55,54% 75,52% 279,07% 259,38% 138,42% 141,67% 157,31% 114,49% 204,78%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...