Visa allt om Steves Travtjänst AB
Visa allt om Steves Travtjänst AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 132 74 494 489 173 149 23 0 0 0
Övrig omsättning 405 381 25 - 384 380 85 127 27 29
Rörelseresultat (EBIT) 131 -390 162 -5 -82 -259 -139 -104 -116 -159
Resultat efter finansnetto 123 -395 161 -11 -180 -247 -103 -149 -302 -116
Årets resultat 123 -395 161 -11 -180 -247 -103 -149 -302 -116
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 235 306 366 385 574 697 511 320 222 230
Omsättningstillgångar 14 8 7 89 88 245 323 689 901 1 175
Tillgångar 248 313 373 473 662 942 834 1 009 1 124 1 406
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 89 -34 361 200 204 234 481 899 1 047 1 350
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 2 1 255 416 560 265 85 47 28
Kortfristiga skulder 158 345 10 18 42 148 88 25 29 27
Skulder och eget kapital 248 313 373 473 662 942 834 1 009 1 124 1 406
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 1 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 50 300 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - 94 - 0 0 0 0 11 12 11
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 315 0 0 0
Omsättning 537 455 519 489 557 529 108 127 27 29
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 - 0 0 0 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 132 74 - - - - 23 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 51 394 - - - - - 11 12 11
Rörelseresultat, EBITDA 190 -329 218 93 41 -172 -126 -104 -108 -147
Nettoomsättningförändring 78,38% -85,02% 1,02% 182,66% 16,11% 547,83% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 52,82% -124,60% 43,43% 12,68% -12,39% -18,15% -12,35% -% -% -%
Vinstmarginal 99,24% -527,03% 32,79% 12,27% -47,40% -114,77% -447,83% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 89,07% 81,80% 63,58% 38,93% 78,26% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -109,09% -455,41% -0,61% 14,52% 26,59% 65,10% 1 021,74% -% -% -%
Soliditet 35,89% -10,86% 96,78% 42,28% 30,82% 24,84% 57,67% 89,10% 93,15% 96,02%
Kassalikviditet 8,86% 2,32% 70,00% 494,44% 209,52% 165,54% 355,68% 2 756,00% 3 106,90% 4 351,85%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...