Visa allt om Lekanders Golv & Inredningar Aktiebolag
Visa allt om Lekanders Golv & Inredningar Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 15 503 13 105 17 913 14 074 11 911 10 237 8 732 11 242 14 635 10 183
Övrig omsättning 451 85 176 131 5 2 887 183 2 14
Rörelseresultat (EBIT) 171 286 271 270 215 270 261 -313 311 653
Resultat efter finansnetto 174 286 280 279 221 266 227 -296 331 649
Årets resultat 2 131 120 142 49 159 227 43 60 268
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 195 98 53 74 79 59 71 87 77 48
Omsättningstillgångar 3 388 3 696 6 049 3 201 3 021 2 615 2 318 2 959 2 982 3 322
Tillgångar 3 582 3 794 6 102 3 275 3 101 2 675 2 390 3 046 3 059 3 370
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 988 1 987 1 856 1 736 1 595 1 546 1 386 1 159 1 116 1 056
Obeskattade reserver 0 0 0 90 90 90 90 90 446 356
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 230 300 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 594 1 808 4 016 1 149 1 416 1 039 913 1 797 1 497 1 958
Skulder och eget kapital 3 582 3 794 6 102 3 275 3 101 2 675 2 390 3 046 3 059 3 370
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 845 726 648 725 883 1 192 1 041 748
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 962 3 217 2 659 2 286 2 249 1 411 1 305 1 942 1 845 1 794
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 845 1 618 1 635 1 444 1 262 1 057 1 161 1 771 1 399 1 107
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 15 954 13 190 18 089 14 205 11 916 10 239 9 619 11 425 14 637 10 197
Nyckeltal
Antal anställda 13 12 12 12 11 9 8 11 11 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 193 1 092 1 493 1 173 1 083 1 137 1 092 1 022 1 330 1 018
Personalkostnader per anställd (tkr) 478 439 462 402 405 401 453 475 406 370
Rörelseresultat, EBITDA 223 314 292 295 245 303 290 -285 335 722
Nettoomsättningförändring 18,30% -26,84% 27,28% 18,16% 16,35% 17,24% -22,33% -23,18% 43,72% -%
Du Pont-modellen 5,16% 7,91% 4,90% 8,89% 7,13% 10,09% 11,46% -9,36% 11,21% 19,53%
Vinstmarginal 1,19% 2,29% 1,67% 2,07% 1,86% 2,64% 3,14% -2,54% 2,34% 6,46%
Bruttovinstmarginal 50,89% 59,35% 38,45% 45,99% 48,27% 48,45% 45,40% 50,94% 37,36% 49,37%
Rörelsekapital/omsättning 11,57% 14,41% 11,35% 14,58% 13,47% 15,40% 16,09% 10,34% 10,15% 13,39%
Soliditet 55,50% 52,37% 30,42% 55,03% 53,57% 60,27% 60,77% 40,18% 46,98% 38,94%
Kassalikviditet 200,44% 189,21% 148,51% 254,92% 192,66% 223,58% 238,44% 159,93% 197,66% 168,85%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...