Visa allt om Nybro Bilservice Bertil Joelsson Aktiebolag
Visa allt om Nybro Bilservice Bertil Joelsson Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 612 2 240 2 355 2 498 2 568 2 670 2 506 2 707 2 826
Övrig omsättning 1 638 - - - - 37 - - 2
Rörelseresultat (EBIT) -35 705 342 239 -25 -106 76 27 234 95
Resultat efter finansnetto -35 722 427 292 33 -75 83 -174 263 219
Årets resultat 270 439 294 180 -14 19 59 -184 147 207
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 3 8 14 19 33 43 54 11
Omsättningstillgångar 2 344 2 397 2 041 1 644 1 465 1 456 1 600 1 498 1 744 1 560
Tillgångar 2 344 2 397 2 044 1 653 1 479 1 475 1 632 1 541 1 798 1 571
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 171 1 901 1 462 1 168 988 1 001 1 052 993 1 177 1 030
Obeskattade reserver 0 384 226 158 99 72 166 154 163 105
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 173 112 355 327 392 402 414 394 458 436
Skulder och eget kapital 2 344 2 397 2 044 1 653 1 479 1 475 1 632 1 541 1 798 1 571
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 493 494 490 483 475
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 72 491 603 770 267 275 253 252 378
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader - 19 122 132 292 459 467 465 449 466
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 70 0 0 0
Omsättning 1 1 250 2 240 2 355 2 498 2 568 2 707 2 506 2 707 2 828
Nyckeltal
Antal anställda - 2 3 3 3 3 3 3 3 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 306 747 785 833 856 890 835 902 707
Personalkostnader per anställd (tkr) - 46 204 245 354 406 412 403 397 331
Rörelseresultat, EBITDA -35 705 347 244 -20 -101 86 38 241 103
Nettoomsättningförändring -100,00% -72,68% -4,88% -5,72% -2,73% -3,82% 6,54% -7,43% -4,21% -%
Du Pont-modellen -% 30,33% 20,89% 17,73% 2,16% -5,08% 5,51% 3,63% 14,68% 13,94%
Vinstmarginal -% 118,79% 19,06% 12,44% 1,28% -2,92% 3,37% 2,23% 9,75% 7,75%
Bruttovinstmarginal -% 62,91% 63,21% 63,31% 65,21% 62,31% 65,96% 67,88% 66,35% 61,54%
Rörelsekapital/omsättning -% 373,37% 75,27% 55,92% 42,95% 41,04% 44,42% 44,05% 47,51% 39,77%
Soliditet 92,62% 91,80% 80,15% 77,70% 71,74% 71,46% 71,96% 71,63% 71,99% 70,38%
Kassalikviditet 1 354,91% 2 140,18% 552,96% 480,73% 357,14% 344,03% 365,46% 354,31% 359,61% 336,24%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...