Visa allt om FastPartner Mälarporten AB
Visa allt om FastPartner Mälarporten AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 14 319 12 521 7 958 7 461 7 129 7 107 6 969 6 165 5 891
Övrig omsättning 2 425 - 47 - - 7 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 641 8 540 4 478 2 534 1 621 884 1 328 1 573 992 1 563
Resultat efter finansnetto 1 641 7 211 2 342 1 325 1 034 193 571 804 270 844
Årets resultat 1 886 5 827 1 581 754 910 970 637 1 043 673 177
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 74 034 77 421 72 730 67 058 20 199 20 553 18 552 20 673 22 955 21 908
Omsättningstillgångar 41 52 2 366 4 773 1 142 1 370 2 073 1 803 1 119 1 098
Tillgångar 74 075 77 473 75 096 71 832 21 341 21 922 20 626 22 476 24 074 23 006
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 026 12 564 6 995 5 599 4 996 4 352 3 748 3 111 2 160 1 576
Obeskattade reserver 2 283 3 079 3 079 2 805 2 563 2 824 3 983 4 298 4 947 5 616
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 57 471 55 080 55 320 55 075 10 930 10 887 8 847 10 307 12 767 12 717
Kortfristiga skulder 2 295 6 750 9 702 8 353 2 853 3 859 4 047 4 759 4 200 3 097
Skulder och eget kapital 74 075 77 473 75 096 71 832 21 341 21 922 20 626 22 476 24 074 23 006
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 547 528 528 528 745 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 19 24 14 446 224 52
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 486 524 505 410 306 141 64 13
Utdelning till aktieägare 0 0 0 185 150 267 367 0 91 89
Omsättning 2 425 14 319 12 568 7 958 7 461 7 136 7 107 6 969 6 165 5 891
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 1 1 1 1 2 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 12 521 7 958 7 461 7 129 3 554 3 485 3 083 5 891
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 1 052 1 063 1 071 1 080 549 301 155 76
Rörelseresultat, EBITDA 2 425 10 114 7 345 3 899 3 441 3 161 3 536 3 865 3 283 3 707
Nettoomsättningförändring -100,00% 14,36% 57,34% 6,66% 4,66% 0,31% 1,98% 13,04% 4,65% -%
Du Pont-modellen -% 11,48% 6,01% 3,55% 7,80% 4,03% 6,44% 7,16% 4,34% 6,89%
Vinstmarginal -% 62,11% 36,02% 32,07% 22,30% 12,40% 18,70% 23,09% 16,93% 26,91%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,89% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -46,78% -58,59% -44,99% -22,93% -34,91% -27,78% -42,42% -49,98% -33,93%
Soliditet 18,64% 19,32% 12,51% 10,67% 32,26% 29,35% 32,40% 27,61% 23,77% 24,43%
Kassalikviditet 1,79% 0,77% 24,39% 57,14% 40,03% 35,50% 51,22% 37,89% 26,64% 35,45%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...