Visa allt om JB:s Begagnade Möbler och Motor Aktiebolag
Visa allt om JB:s Begagnade Möbler och Motor Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 947 998 836 749 825 676 676 639 687 523
Övrig omsättning - - - 32 57 2 2 93 95 324
Rörelseresultat (EBIT) 91 102 101 101 105 81 81 159 53 65
Resultat efter finansnetto 39 29 18 7 10 9 9 30 -2 5
Årets resultat 30 22 11 1 4 7 7 20 -2 5
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 217 1 619 1 679 1 738 1 747 1 898 1 898 1 848 1 623 1 480
Omsättningstillgångar 340 355 345 340 328 312 312 327 369 646
Tillgångar 2 557 1 975 2 023 2 078 2 075 2 210 2 210 2 174 1 993 2 126
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 226 196 174 163 163 159 159 152 132 135
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 966 1 515 1 555 1 683 1 711 1 913 1 913 1 845 1 653 1 745
Kortfristiga skulder 364 264 295 233 202 139 139 178 207 247
Skulder och eget kapital 2 557 1 975 2 023 2 078 2 075 2 210 2 210 2 174 1 993 2 126
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 180 168 121 116 156 111 111 130 141 80
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 0 55 202
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 79 75 49 59 72 56 55 55 95 99
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 947 998 836 781 882 678 678 732 782 847
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 947 998 836 749 825 676 676 639 687 262
Personalkostnader per anställd (tkr) 261 243 170 176 227 172 172 173 292 191
Rörelseresultat, EBITDA 163 161 160 185 183 154 154 223 104 116
Nettoomsättningförändring -5,11% 19,38% 11,62% -9,21% 22,04% 0,00% 5,79% -6,99% 31,36% -%
Du Pont-modellen 3,56% 5,16% 4,99% 4,86% 5,06% 3,67% 3,67% 7,31% 2,66% 3,06%
Vinstmarginal 9,61% 10,22% 12,08% 13,48% 12,73% 11,98% 11,98% 24,88% 7,71% 12,43%
Bruttovinstmarginal 72,76% 70,14% 71,29% 77,70% 70,42% 71,15% 71,15% 71,05% 72,63% 72,28%
Rörelsekapital/omsättning -2,53% 9,12% 5,98% 14,29% 15,27% 25,59% 25,59% 23,32% 23,58% 76,29%
Soliditet 8,84% 9,92% 8,60% 7,84% 7,86% 7,19% 7,19% 6,99% 6,62% 6,35%
Kassalikviditet 48,63% 52,27% 21,36% 21,03% 18,32% 43,17% 43,17% 41,01% 74,40% 174,49%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...