Visa allt om Ulf Danielsson Åkeri Aktiebolag
Visa allt om Ulf Danielsson Åkeri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 129 1 192 1 212 1 144 1 180 1 053 990 980 1 139 1 051
Övrig omsättning 5 25 4 13 23 - 76 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 67 15 141 36 48 131 -77 -3 172 106
Resultat efter finansnetto 60 3 113 3 10 96 -107 -13 157 85
Årets resultat 75 0 88 31 5 68 70 72 86 14
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 644 579 783 986 975 1 228 1 509 711 807 894
Omsättningstillgångar 469 396 390 352 347 390 259 306 429 353
Tillgångar 1 113 975 1 173 1 338 1 321 1 617 1 769 1 017 1 236 1 246
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 486 411 411 373 362 356 339 319 246 211
Obeskattade reserver 151 190 190 190 231 267 267 471 586 551
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 443 249 454 648 403 569 736 0 188 329
Kortfristiga skulder 34 125 119 127 325 424 428 228 215 156
Skulder och eget kapital 1 113 975 1 173 1 338 1 321 1 617 1 769 1 017 1 236 1 246
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 340 0 - 0 285 135 292 300 341 320
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 374 340 338 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 107 118 107 106 90 42 92 83 96 96
Utdelning till aktieägare 0 0 0 25 0 50 50 50 50 50
Omsättning 1 134 1 217 1 216 1 157 1 203 1 053 1 066 980 1 139 1 051
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 129 1 192 1 212 1 144 1 180 1 053 990 980 1 139 1 051
Personalkostnader per anställd (tkr) 457 502 456 452 380 185 393 393 452 416
Rörelseresultat, EBITDA 270 218 344 241 277 413 220 99 274 240
Nettoomsättningförändring -5,29% -1,65% 5,94% -3,05% 12,06% 6,36% 1,02% -13,96% 8,37% -%
Du Pont-modellen 6,02% 1,85% 12,11% 2,77% 3,63% 8,10% -4,35% -0,20% 14,08% 8,51%
Vinstmarginal 5,93% 1,51% 11,72% 3,23% 4,07% 12,44% -7,78% -0,20% 15,28% 10,09%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 38,53% 22,73% 22,36% 19,67% 1,86% -3,23% -17,07% 7,96% 18,79% 18,74%
Soliditet 54,25% 57,35% 47,67% 38,34% 40,29% 34,19% 30,29% 64,71% 54,04% 48,77%
Kassalikviditet 1 379,41% 316,80% 327,73% 277,17% 106,77% 91,98% 60,51% 134,21% 199,53% 226,28%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...