Visa allt om Advokat Margareta Arvidsson Aktiebolag
Visa allt om Advokat Margareta Arvidsson Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 044 2 032 1 194 1 598 1 613 2 712 2 503 3 533 3 206 2 721
Övrig omsättning - - 31 - - 158 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 380 1 004 608 581 806 1 470 998 1 438 36 20
Resultat efter finansnetto 381 1 008 623 569 835 1 479 898 1 438 37 17
Årets resultat 326 805 317 277 456 792 462 781 73 50
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 604 436 495 288 206 194 90 210 209 181
Omsättningstillgångar 10 133 14 831 6 520 8 472 6 056 2 983 2 229 2 210 963 913
Tillgångar 10 737 15 267 7 015 8 760 6 263 3 177 2 320 2 420 1 172 1 094
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 769 2 603 1 955 1 794 1 842 1 513 921 1 309 627 554
Obeskattade reserver 1 544 1 600 1 634 1 423 1 249 1 039 647 423 82 160
Avsättningar (tkr) 85 25 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 338 11 039 3 427 5 543 3 172 625 752 689 463 379
Skulder och eget kapital 10 737 15 267 7 015 8 760 6 263 3 177 2 320 2 420 1 172 1 094
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 80 240 650 640
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 253 464 142 290 152 455 395 607 864 542
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 100 71 16 66 29 109 146 265 546 509
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 175 127 200 850 100 0
Omsättning 1 044 2 032 1 225 1 598 1 613 2 870 2 503 3 533 3 206 2 721
Nyckeltal
Antal anställda 1 2 2 2 2 2 3 3 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 044 1 016 597 799 807 1 356 834 1 178 1 069 1 361
Personalkostnader per anställd (tkr) 339 260 75 225 103 279 235 391 711 877
Rörelseresultat, EBITDA 454 1 122 704 629 845 1 490 1 017 1 460 63 43
Nettoomsättningförändring -48,62% 70,18% -25,28% -0,93% -40,52% 8,35% -29,15% 10,20% 17,82% -%
Du Pont-modellen 3,55% 6,60% 8,90% 6,48% 13,33% 46,55% 38,79% 59,50% 3,24% 1,83%
Vinstmarginal 36,49% 49,61% 52,26% 35,54% 51,77% 54,54% 35,96% 40,76% 1,19% 0,74%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 99,75% 99,94% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 363,51% 186,61% 259,05% 183,29% 178,80% 86,95% 59,01% 43,05% 15,60% 19,63%
Soliditet 37,01% 25,22% 46,04% 32,45% 44,11% 71,73% 60,25% 66,68% 58,54% 61,17%
Kassalikviditet 159,88% 134,35% 190,25% 152,84% 190,92% 477,28% 296,41% 320,75% 207,99% 240,90%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...