Visa allt om Rörfix i Veddige Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 13 525 12 993 11 498 11 970 12 014 10 595 9 218 7 992 9 529 6 523
Övrig omsättning - - 4 23 18 16 - - - 23
Rörelseresultat (EBIT) 380 844 675 352 1 091 175 380 760 470 321
Resultat efter finansnetto 478 962 827 333 1 122 175 422 659 489 303
Årets resultat 306 651 548 170 836 181 318 281 318 294
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 812 778 788 839 790 606 742 849 485 259
Omsättningstillgångar 3 024 3 525 2 623 2 589 3 299 3 017 2 340 2 181 2 161 1 993
Tillgångar 3 836 4 303 3 411 3 428 4 089 3 623 3 081 3 030 2 646 2 252
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 056 1 750 1 299 951 1 781 1 345 1 164 1 126 845 727
Obeskattade reserver 764 669 523 400 319 330 407 419 198 145
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 324 0 168 170
Kortfristiga skulder 2 016 1 884 1 590 2 076 1 988 1 948 1 186 1 485 1 435 1 210
Skulder och eget kapital 3 836 4 303 3 411 3 428 4 089 3 623 3 081 3 030 2 646 2 252
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - 0 - 2 106 435 414 378 296 233
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 25
Löner till övriga anställda 2 885 2 556 2 700 2 836 0 1 510 839 843 1 054 639
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 909 845 858 804 661 651 460 424 516 311
Utdelning till aktieägare 200 1 000 200 200 1 000 400 0 280 0 200
Omsättning 13 525 12 993 11 502 11 993 12 032 10 611 9 218 7 992 9 529 6 546
Nyckeltal
Antal anställda 8 8 8 8 7 7 5 5 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 691 1 624 1 437 1 496 1 716 1 514 1 844 1 598 1 906 1 631
Personalkostnader per anställd (tkr) 490 436 458 465 414 386 361 343 391 316
Rörelseresultat, EBITDA 470 945 881 603 1 319 410 610 902 567 375
Nettoomsättningförändring 4,09% 13,00% -3,94% -0,37% 13,39% 14,94% 15,34% -16,13% 46,08% -%
Du Pont-modellen 12,64% 22,50% 24,45% 10,85% 27,64% 5,38% 13,89% 25,91% 19,12% 14,65%
Vinstmarginal 3,59% 7,45% 7,25% 3,11% 9,41% 1,84% 4,64% 9,82% 5,31% 5,06%
Bruttovinstmarginal 41,68% 41,11% 48,69% 47,03% 44,29% 37,80% 34,62% 41,64% 34,26% 33,51%
Rörelsekapital/omsättning 7,45% 12,63% 8,98% 4,29% 10,91% 10,09% 12,52% 8,71% 7,62% 12,00%
Soliditet 43,06% 52,80% 49,38% 36,34% 49,31% 43,84% 47,29% 47,12% 37,32% 36,92%
Kassalikviditet 116,32% 148,46% 138,24% 101,06% 140,69% 139,37% 162,06% 117,51% 117,21% 144,63%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...