Visa allt om Björlanda Maskinservice Aktiebolag
Visa allt om Björlanda Maskinservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 221 2 348 1 712 641 849 939 768 724 716 759
Övrig omsättning 526 568 552 422 391 228 241 318 207 354
Rörelseresultat (EBIT) 455 479 375 4 280 408 230 176 199 366
Resultat efter finansnetto 466 487 389 22 296 414 236 181 210 371
Årets resultat 364 379 303 16 192 213 138 153 172 123
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 537 1 583 1 207 1 672 1 349 1 369 1 225 1 413 1 218 1 217
Omsättningstillgångar 2 629 2 530 2 620 1 622 1 755 1 515 1 406 984 997 1 125
Tillgångar 4 167 4 114 3 827 3 294 3 104 2 885 2 630 2 397 2 216 2 342
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 846 2 482 2 103 1 799 1 783 1 591 1 378 1 250 1 097 925
Obeskattade reserver 780 780 780 780 780 745 620 570 603 633
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 279 543 492 499 482 469 433 442 402 627
Kortfristiga skulder 261 308 452 216 59 79 199 134 114 158
Skulder och eget kapital 4 167 4 114 3 827 3 294 3 104 2 885 2 630 2 397 2 216 2 342
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 144 - - 144 144 144 144 144
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 144 144 0 144 144 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 58 58 58 58 58 58 61 61 59 55
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
Omsättning 2 747 2 916 2 264 1 063 1 240 1 167 1 009 1 042 923 1 113
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 221 2 348 1 712 641 849 939 768 724 716 759
Personalkostnader per anställd (tkr) 196 203 202 197 202 202 207 205 203 201
Rörelseresultat, EBITDA 650 694 582 227 510 618 473 426 396 596
Nettoomsättningförändring -5,41% 37,15% 167,08% -24,50% -9,58% 22,27% 6,08% 1,12% -5,67% -%
Du Pont-modellen 11,21% 11,86% 10,16% 0,70% 9,54% 14,38% 9,13% 7,97% 9,61% 15,97%
Vinstmarginal 21,03% 20,78% 22,72% 3,59% 34,86% 44,20% 31,25% 26,38% 29,75% 49,28%
Bruttovinstmarginal 29,18% 27,09% 32,36% 56,32% 79,39% 87,01% 84,24% 83,29% 82,96% 89,86%
Rörelsekapital/omsättning 106,62% 94,63% 126,64% 219,34% 199,76% 152,93% 157,16% 117,40% 123,32% 127,40%
Soliditet 82,90% 75,12% 70,85% 72,07% 75,96% 74,18% 69,77% 69,27% 69,10% 58,96%
Kassalikviditet 914,94% 719,48% 542,26% 700,00% 2 867,80% 1 754,43% 649,75% 632,84% 825,44% 668,99%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...