Visa allt om Bjärsgårds Lantbruks Aktiebolag
Visa allt om Bjärsgårds Lantbruks Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 31 299 29 886 36 193 31 798 22 650 25 782 23 918 20 119 21 346 14 305
Övrig omsättning 6 692 4 595 4 278 7 344 5 673 5 099 5 270 5 972 6 773 5 991
Rörelseresultat (EBIT) 2 428 -1 067 4 587 173 -2 431 467 1 086 -2 420 -1 166 -4 416
Resultat efter finansnetto 2 340 -977 4 537 48 -2 273 1 587 972 -2 514 -1 120 -4 412
Årets resultat 464 -164 3 724 48 -2 273 1 587 972 -2 461 449 194
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 18 541 19 598 21 248 22 873 16 972 16 877 16 486 17 546 17 690 17 192
Omsättningstillgångar 17 303 16 209 18 387 9 751 13 590 12 088 12 848 9 711 10 281 10 987
Tillgångar 35 845 35 807 39 634 32 623 30 562 28 965 29 335 27 257 27 970 28 179
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 033 7 569 7 733 4 009 3 961 6 234 4 647 3 675 6 136 5 688
Obeskattade reserver 1 875 0 813 0 0 0 0 0 54 1 741
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000
Kortfristiga skulder 21 937 24 238 27 088 24 615 22 601 18 731 20 687 19 582 17 781 16 750
Skulder och eget kapital 35 845 35 807 39 634 32 623 30 562 28 965 29 335 27 257 27 970 28 179
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 - 0 102 91 89 88
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 7 765 7 390 7 547 7 742 6 989 6 448 6 116 5 722 4 828 3 839
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 2 719 2 042 1 894 1 882 1 743 1 554 1 539 1 558 1 591 1 415
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 37 991 34 481 40 471 39 142 28 323 30 881 29 188 26 091 28 119 20 296
Nyckeltal
Antal anställda 28 28 29 26 27 25 23 22 20 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 118 1 067 1 248 1 223 839 1 031 1 040 915 1 067 894
Personalkostnader per anställd (tkr) 383 344 324 368 322 326 342 342 329 339
Rörelseresultat, EBITDA 3 785 678 6 300 1 571 -1 079 1 907 2 502 -997 1 051 -2 616
Nettoomsättningförändring 4,73% -17,43% 13,82% 40,39% -12,15% 7,79% 18,88% -5,75% 49,22% -%
Du Pont-modellen 7,25% -2,02% 12,09% 0,92% -6,61% 6,36% 4,18% -8,14% -3,11% -14,77%
Vinstmarginal 8,30% -2,42% 13,24% 0,95% -8,92% 7,14% 5,12% -11,03% -4,08% -29,09%
Bruttovinstmarginal 48,71% 47,56% 55,60% 37,31% 51,08% 53,45% 53,68% 43,50% 41,47% 29,50%
Rörelsekapital/omsättning -14,81% -26,87% -24,04% -46,75% -39,78% -25,77% -32,77% -49,06% -35,14% -40,29%
Soliditet 26,49% 21,14% 21,11% 12,29% 12,96% 21,52% 15,84% 13,48% 22,08% 24,63%
Kassalikviditet 56,05% 40,52% 41,96% 18,55% 31,42% 37,16% 42,90% 24,05% 32,25% 41,83%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...