Visa allt om Stavaträsk Buss & Taxi Aktiebolag
Visa allt om Stavaträsk Buss & Taxi Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 921 1 370 1 410 1 223 1 203 2 316 1 854 1 788 1 591 1 589
Övrig omsättning 5 5 - 51 182 14 15 10 - -
Rörelseresultat (EBIT) -54 -11 -37 -133 -61 458 237 313 133 36
Resultat efter finansnetto -72 -28 -37 -133 -61 458 237 314 129 60
Årets resultat -53 -2 -3 -2 4 243 135 152 47 67
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 715 784 289 355 353 511 683 497 436 629
Omsättningstillgångar 1 596 1 625 1 574 1 588 1 670 1 594 1 124 1 056 884 751
Tillgångar 2 310 2 409 1 862 1 943 2 023 2 105 1 808 1 553 1 320 1 381
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 630 1 683 1 685 1 688 1 690 1 685 1 443 1 307 1 155 1 108
Obeskattade reserver 0 19 46 79 213 284 190 139 77 130
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 626 608 2 12 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 54 99 129 163 119 135 175 107 88 143
Skulder och eget kapital 2 310 2 409 1 862 1 943 2 023 2 105 1 808 1 553 1 320 1 381
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 300 300 299 199 225 216
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 318 581 601 659 197 417 291 292 197 288
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 197 243 272 269 244 333 306 270 207 239
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 926 1 375 1 410 1 274 1 385 2 330 1 869 1 798 1 591 1 589
Nyckeltal
Antal anställda 1 2 2 2 2 4 3 3 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 921 685 705 612 602 579 618 596 530 795
Personalkostnader per anställd (tkr) 537 420 444 471 432 234 268 239 236 383
Rörelseresultat, EBITDA 15 83 29 -28 68 630 371 450 260 193
Nettoomsättningförändring -32,77% -2,84% 15,29% 1,66% -48,06% 24,92% 3,69% 12,38% 0,13% -%
Du Pont-modellen -2,34% -0,46% -1,99% -6,85% -3,02% 21,76% 13,11% 20,22% 10,15% 4,49%
Vinstmarginal -5,86% -0,80% -2,62% -10,87% -5,07% 19,78% 12,78% 17,56% 8,42% 3,90%
Bruttovinstmarginal 74,92% 76,93% 100,00% 100,00% 76,89% 75,91% 76,21% 73,60% 75,36% 69,67%
Rörelsekapital/omsättning 167,43% 111,39% 102,48% 116,52% 128,93% 63,00% 51,19% 53,08% 50,03% 38,26%
Soliditet 70,56% 70,48% 92,42% 89,87% 91,30% 89,99% 87,56% 90,60% 91,70% 87,01%
Kassalikviditet 2 955,56% 1 641,41% 1 220,16% 974,23% 1 403,36% 1 180,74% 642,29% 986,92% 1 004,55% 525,17%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...