Visa allt om Hippo Green Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 8 201 816 1 320 1 489 5 213 5 031 645 4 338 3 147
Övrig omsättning - - - 32 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -86 9 98 292 -199 98 111 -572 192 404
Resultat efter finansnetto -85 19 106 301 -197 99 107 -569 192 402
Årets resultat -18 10 59 237 -18 277 107 -569 370 292
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 1 376 1 631 1 632 2 077 1 937 2 263 2 272 2 360 3 061 3 035
Tillgångar 1 376 1 631 1 632 2 077 1 937 2 263 2 272 2 360 3 061 3 035
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 376 1 544 1 534 2 025 1 916 2 062 1 905 1 889 2 473 2 192
Obeskattade reserver 0 67 62 36 0 179 358 358 357 686
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 20 35 16 20 22 10 113 230 157
Skulder och eget kapital 1 376 1 631 1 632 2 077 1 937 2 263 2 272 2 360 3 061 3 035
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 8 23 23 23 23 20 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - 0 - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - 0 - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 7 24 20 23 24 17 0
Utdelning till aktieägare 1 080 150 0 550 128 128 120 92 15 89
Omsättning 8 201 816 1 352 1 489 5 213 5 031 645 4 338 3 147
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 1 320 1 489 5 213 5 031 645 4 338 3 147
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 21 58 60 58 50 39 6
Rörelseresultat, EBITDA -86 9 98 292 -199 98 111 -572 192 404
Nettoomsättningförändring -96,02% -75,37% -38,18% -11,35% -71,44% 3,62% 680,00% -85,13% 37,85% -%
Du Pont-modellen -6,18% 1,16% 6,50% 14,49% -10,17% 4,42% 5,15% -24,07% 6,37% 13,38%
Vinstmarginal -1 062,50% 9,45% 12,99% 22,80% -13,23% 1,92% 2,33% -88,06% 4,50% 12,90%
Bruttovinstmarginal -1 037,50% 9,95% 13,24% 22,65% -2,69% 5,08% 6,70% -59,84% 100,00% 13,44%
Rörelsekapital/omsättning 17 200,00% 801,49% 195,71% 156,14% 128,74% 42,99% 44,96% 348,37% 65,26% 91,45%
Soliditet 100,00% 97,87% 96,79% 98,77% 98,92% 96,95% 95,19% 90,96% 89,19% 88,50%
Kassalikviditet -% 6 950,00% 3 457,14% 5 918,75% 715,00% 4 086,36% 2 490,00% 325,66% 242,17% 229,94%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...