Visa allt om SMÅTT & GOTT I GRÄSTORP Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Nettoomsättning 6 238 7 067 7 934 11 584 10 225 10 474 8 352 8 234 7 535 6 930
Övrig omsättning 12 10 341 9 85 125 243 155 - 10
Rörelseresultat (EBIT) -1 003 167 -228 493 741 650 577 691 472 -139
Resultat efter finansnetto -1 125 36 -363 351 653 548 501 611 390 -227
Årets resultat -1 216 31 1 37 331 307 261 361 211 0
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 104 54 90 110 200 236 180 138 143 239
Omsättningstillgångar 5 818 6 149 7 320 7 502 4 396 4 306 3 793 3 380 3 137 2 836
Tillgångar 5 922 6 204 7 410 7 613 4 596 4 543 3 973 3 517 3 280 3 075
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 060 2 276 2 245 2 243 2 207 2 003 1 816 1 615 1 254 1 043
Obeskattade reserver 0 0 133 676 654 475 355 220 117 29
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 981 1 855 2 333 1 823 317 276 309 311 309 344
Kortfristiga skulder 2 880 2 073 2 700 2 870 1 418 1 790 1 493 1 372 1 600 1 659
Skulder och eget kapital 5 922 6 204 7 410 7 613 4 596 4 543 3 973 3 517 3 280 3 075
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
2006-04
Löner till styrelse & VD 0 0 40 393 911 717 702 854 586 569
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 917 975 1 118 705 340 540 445 93 418 454
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 285 305 367 381 522 411 448 408 384 350
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 127 120 60 0 0
Omsättning 6 250 7 077 8 275 11 593 10 310 10 599 8 595 8 389 7 535 6 940
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 560 1 767 1 984 2 896 2 045 2 095 1 670 2 059 1 884 1 733
Personalkostnader per anställd (tkr) 316 334 395 385 364 338 323 345 349 345
Rörelseresultat, EBITDA -979 202 -167 580 800 711 626 734 601 91
Nettoomsättningförändring -11,73% -10,93% -31,51% 13,29% -2,38% 25,41% 1,43% 9,28% 8,73% -%
Du Pont-modellen -15,87% 3,88% -1,94% 7,32% 16,12% 14,31% 14,52% 19,68% 14,39% -4,52%
Vinstmarginal -15,07% 3,41% -1,81% 4,81% 7,25% 6,21% 6,91% 8,40% 6,26% -2,01%
Bruttovinstmarginal 26,16% 38,60% 32,46% 34,10% 37,55% 34,26% 40,22% 39,34% 42,68% 38,33%
Rörelsekapital/omsättning 47,10% 57,68% 58,23% 39,99% 29,12% 24,02% 27,54% 24,39% 20,40% 16,98%
Soliditet 17,90% 36,69% 31,62% 36,01% 58,51% 51,80% 52,14% 50,42% 40,80% 34,60%
Kassalikviditet 93,72% 116,11% 107,33% 101,60% 16,01% 38,83% 19,09% 18,29% 15,50% 17,72%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...