Visa allt om SMÅTT & GOTT I GRÄSTORP Aktiebolag
Visa allt om SMÅTT & GOTT I GRÄSTORP Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 5 734 6 238 7 067 7 934 11 584 10 225 10 474 8 352 8 234 7 535
Övrig omsättning - 12 10 341 9 85 125 243 155 -
Rörelseresultat (EBIT) 220 -1 003 167 -228 493 741 650 577 691 472
Resultat efter finansnetto 93 -1 125 36 -363 351 653 548 501 611 390
Årets resultat 8 -1 216 31 1 37 331 307 261 361 211
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 101 104 54 90 110 200 236 180 138 143
Omsättningstillgångar 5 199 5 818 6 149 7 320 7 502 4 396 4 306 3 793 3 380 3 137
Tillgångar 5 301 5 922 6 204 7 410 7 613 4 596 4 543 3 973 3 517 3 280
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 068 1 060 2 276 2 245 2 243 2 207 2 003 1 816 1 615 1 254
Obeskattade reserver 0 0 0 133 676 654 475 355 220 117
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 402 1 981 1 855 2 333 1 823 317 276 309 311 309
Kortfristiga skulder 2 830 2 880 2 073 2 700 2 870 1 418 1 790 1 493 1 372 1 600
Skulder och eget kapital 5 301 5 922 6 204 7 410 7 613 4 596 4 543 3 973 3 517 3 280
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 40 393 911 717 702 854 586
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 827 917 975 1 118 705 340 540 445 93 418
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 263 285 305 367 381 522 411 448 408 384
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 127 120 60 0
Omsättning 5 734 6 250 7 077 8 275 11 593 10 310 10 599 8 595 8 389 7 535
Nyckeltal
Antal anställda 3 4 4 4 4 5 5 5 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 911 1 560 1 767 1 984 2 896 2 045 2 095 1 670 2 059 1 884
Personalkostnader per anställd (tkr) 374 316 334 395 385 364 338 323 345 349
Rörelseresultat, EBITDA 242 -979 202 -167 580 800 711 626 734 601
Nettoomsättningförändring -8,08% -11,73% -10,93% -31,51% 13,29% -2,38% 25,41% 1,43% 9,28% -%
Du Pont-modellen 5,32% -15,87% 3,88% -1,94% 7,32% 16,12% 14,31% 14,52% 19,68% 14,39%
Vinstmarginal 4,92% -15,07% 3,41% -1,81% 4,81% 7,25% 6,21% 6,91% 8,40% 6,26%
Bruttovinstmarginal 38,72% 26,16% 38,60% 32,46% 34,10% 37,55% 34,26% 40,22% 39,34% 42,68%
Rörelsekapital/omsättning 41,31% 47,10% 57,68% 58,23% 39,99% 29,12% 24,02% 27,54% 24,39% 20,40%
Soliditet 20,15% 17,90% 36,69% 31,62% 36,01% 58,51% 51,80% 52,14% 50,42% 40,80%
Kassalikviditet 82,01% 93,72% 116,11% 107,33% 101,60% 16,01% 38,83% 19,09% 18,29% 15,50%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...