Visa allt om Busscentralen i Malmö Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 0 12 685 15 918 19 209 16 755 16 307 15 201 14 554 21 921 16 679
Övrig omsättning 70 11 53 58 44 260 879 117 29 140
Rörelseresultat (EBIT) 35 314 1 400 1 227 1 498 936 1 901 111 199 386
Resultat efter finansnetto 43 320 1 459 1 253 1 505 942 1 916 114 187 336
Årets resultat 1 4 9 922 1 587 953 1 738 580 717 649
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 212 1 060 1 558 2 574 2 701 3 640
Omsättningstillgångar 764 2 681 5 744 8 326 4 567 5 533 3 988 3 093 4 559 4 015
Tillgångar 764 2 681 5 744 8 326 4 779 6 594 5 547 5 667 7 260 7 656
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 640 638 634 625 632 637 635 639 635 638
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 650 1 000 1 500 2 190 3 000
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 160 435
Kortfristiga skulder 124 2 043 5 110 7 701 4 147 5 307 3 912 3 528 4 275 3 583
Skulder och eget kapital 764 2 681 5 744 8 326 4 779 6 594 5 547 5 667 7 260 7 656
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 - 0 965
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 - 0 375
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 70 12 696 15 971 19 267 16 799 16 567 16 080 14 671 21 950 16 819
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 - 0 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - 4 170
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - 335
Rörelseresultat, EBITDA 35 314 1 400 1 227 1 873 1 434 2 650 1 145 1 138 1 386
Nettoomsättningförändring -100,00% -20,31% -17,13% 14,65% 2,75% 7,28% 4,45% -33,61% 31,43% -%
Du Pont-modellen -% 11,94% 25,40% 15,06% 31,51% 14,29% 34,65% 2,33% 3,06% 5,25%
Vinstmarginal -% 2,52% 9,17% 6,53% 8,99% 5,78% 12,64% 0,91% 1,01% 2,41%
Bruttovinstmarginal -% 10,91% 14,96% 14,26% 19,01% 15,23% 17,74% 12,79% 8,02% 9,27%
Rörelsekapital/omsättning -% 5,03% 3,98% 3,25% 2,51% 1,39% 0,50% -2,99% 1,30% 2,59%
Soliditet 83,77% 23,80% 11,04% 7,51% 13,22% 16,93% 24,43% 30,33% 30,47% 36,55%
Kassalikviditet 616,13% 131,23% 112,41% 108,12% 110,13% 104,26% 101,94% 87,67% 106,64% 112,06%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...